aktivita

Změny v opatrování

Zkrácení nároku na vyjímku z AM

Pro neaktivní nebo nové účty byl zkrácen nárok na vyjímku z antimulti systému a to na maximálně 2 dny. Dříve byl tento limit nastaven na celkem 5 dní. Toto omezení nároku se týká jak žádostí o opatrování (platí pro opatrovatele i opatrovaného) tak i ostatních žádostí v AM jako je vyjímka na PC.

Dále se zavádí nové pravidlo, kde se za uvedených podmínek bude opatrování považovat za multilogin.

Řazení podle aktivity

Nyní lze v menu hledej řadit výsledky i podle aktivity v aktuálním věku, řazení dle aktivity celkem zůstává i nadále. Při řazení podle aktivity za věk se výběr vládců omezí pouze na vládce zapsané do aktuálního věku

Aktivita

Aktivita vládce sleduje jak je který vládce ve hře aktivní. Prakticky nyní jde pouze o sledování doby aktivně strávené přímo ve hře a sleduje se na základě pohybu stránek hry v jeho prohlížeči. Aktivita vládce se proto vyjadřuje v časových jednotkách.

Použití hodnoty aktivity je při žádostech v antimuli systému a plánuje se také pro sledování počtu aktivních vládců ve hře.

Aktivita

S platností od 1.5. se zavádí nový pojem ve hře Aktivita. Jedná se o sledování celkové doby aktivity vládce, za kterou se považuje jeho aktivní činnost ve hře.

Rekonstrukce antimulti systému

Jde o zjednodušení AM systému z pohledu vládce a o omezení některých nekalých praktik. Zjednodušení bude například v tom, že místo žádosti o povolení opatrování bude spíše oznámení opatrování bez nutnosti schvalování mentory. Zneužívání funkce vyjímek pak bude omezeno maximální dobou nároku na vyjímku a to jak pro opatrovaného, tak pro opatrovatele.

TOPlist