antimulti blok

Antimulti blok (BLOK)

Tento blok je udělován mentory nebo adminy na základě kladného šetření mulťačení vládce (vytváření více účtů než jeden) a v oddůvodněných případech i při dalším porušení pravidel hry. Od AutoBloku se liší mírně přísnějšími omezeními, ale hlavně tím, že při žádosti o odblokování mentoři vidí, že byl nastaven úmyslně a nikoliv automatem.

Po odstranění příčiny či pominutí důvodu, proč byl blok nastaven, lze v antimultisystému podat žádost na odstranění tohoto bloku.

TOPlist