antimulti omezení

Změny v opatrování

Zkrácení nároku na vyjímku z AM

Pro neaktivní nebo nové účty byl zkrácen nárok na vyjímku z antimulti systému a to na maximálně 2 dny. Dříve byl tento limit nastaven na celkem 5 dní. Toto omezení nároku se týká jak žádostí o opatrování (platí pro opatrovatele i opatrovaného) tak i ostatních žádostí v AM jako je vyjímka na PC.

Dále se zavádí nové pravidlo, kde se za uvedených podmínek bude opatrování považovat za multilogin.

Omezení z antimulti systému

V tabulce jsou uvedeny některé činnosti a jejich omezení na základě antimulti nastavení vládce. „Ano” znamená, že funkce je povolena, „Ne” znamená, že funkce je zakázána nebo omezena.

TOPlist