bigoš

Bigoš

Bigoš

Pěchotní jednotky vybavené ochrannými obleky ze speciální keramplastů, které je chrání před energií, teplem a tlakovými vlnami. Jejich hlavní výzbrojí jsou speciální „kopí”, jež jsou na konci vybaveny paralyzéry a malými protonovými emitory.

TOPlist