bitva

Oprava chyby ve válce

Byla nalezena chyba v přepočtu války. Vzhledem k tomu, že odstranění této chyby by mělo za následek zásadní změnu herního stylu, tak se její odstranění odkládá na později a ponechává se zde k diskusi.

Loajalita

Loajalita hodnotí ochotu jednotek bojovat a jejich poslušnost a oddanost svému vládci. Jednotky, které bojují proti přesile, jsou demoralizovány a jejich oddanost klesá, pokud jsou ale v přesile tyto jednotky, pak jejich oddanost roste. Pokud klesne loajalita jednotek ve válce až na nulu, pak tyto jednotky odmítnou plnit rozkazy a to znamená ukončení války v neprospěch vládce neloajálních jednotek.

Vztahy tříd jednotek ve válce

Není jednotka jako jednotka a tak některé jsou neohrabané a silné určené na likvidaci jiných velkých cílů, přičemž malé cíle jí dokáží unikat a nebo ji dokonce poškodit či zničit. Jiné jednotky jsou naopak rychlé ale slabší a tak se dokáží dostat nepozorovaně na místa lepšího útoku. Dalším hlavním kritériem je, zda je jednotka určena pro boj na povrchu planety nebo na jejím orbitu.

Podle určení jednotky se tyto řadí do určitých tříd jednotek a podle svých tříd pak útočí.

Pořadí útoku tříd jednotek

Každé bitvy se účastní všechny jednotky útoku či obrany podle toho, do jaké třídy jednotek patří. Přepočet bitvy pak bere jednu třídu za druhou a vyhodnocuje její útok na třídy protivníka. Pokud síla útočící třídy je větší, než je potřeba k útoku na první třídu protivníka v pořadí k útočící třídě, pak se dále vyhodnocuje souboj s další třídou a popřípadě s třetí, čtvtou, atd. Až po skončení vyhodnocení všech vztahů tříd a porovnání jejich síly se vypočítají ztráty na jednotkách.

Interval bitvy

Každá válka se skládá z jednotlivých bitev, které po sobě následují v nepravidelných intervalech. Tyto intervaly jsou nepravidelné, protože se na času bitev válčící strany nedomlouvají, ale snaží se navzájem překvapit. Čas následující bitvy se vždy určí na základě času bitvy předcházející, denní intervaly jsou ale kratší než noční. Dále se intervaly liší dle typu serveru.

TOPlist