daně

Náklady na správu planet

Čím více planet, tím je potřeba větší aparát na správu těchto planet a to zahrnuje správní budovy a mnoho úředníků, kteří nechtějí pracovat zadarmo. Vše je pak zahrnuto a vyjádřeno jednou hodnotou: „Náklady za správu planet”, tzv. „Daně z planet”.

Různé rasy mají však různě schopné úředníky a také různě zastavují planety, takže některé zástavby planet potřebují větší aparát a jiné menší, což je důvodem k odlišnosti výše správních poplatlů dle rasy.

U menšího počtu planet si ale se správou většinou vystačí vládce sám a tedy nejsou žádné náklady na správu.

Obchodování

Obchodování je základním hnacím motorem a základem prosperity každé civilizace. Pro každého vládce je obchodování jedním ze základních zdrojů zisku Latinia.

Rozdělení zboží a obchodních planet

Zboží, které je obchodováno, se dá rozdělit do tří základních skupin:

TOPlist