elektrárna

Statický kondenzátor

Statický kondentátor

Elektrárna, která umí usměrňovat statickou elektřinu z atmosféry a kondenzovat ji do malých kulových blesků, které pak svou energii vyzáří do speciální trubice, která mění statickou elektřinu na použitelnou hladinu napětí.

Naquadahovka

Naquadahovka

Komplex kondenzačních a smyčkovacích obvodů, které vedou od obrovské reakční komory kde se zkapalňuje naquadah a následně se nechává expandovat a z energie ionizace pak Whoové získávají značné množství energie.

Krakatonka

Krakatonka

Elektrárna podle schémat Strážců.

Hvězdné články

Modul je schopen využít pohybové energie letících částic a přeměnit ji v energii schopnou napájet centrální síť.

Fúzní elektrárna

Fúzní elektrárna

Stavba pracující na přerafinování fuzolu a výroby elektrické energie z něj. Odpadní surovinou se v tomto případě stává naquadah, dále zpracovávaný do formy, ve které se s ním obchoduje po celé galaxii.

Atomová elektrárna

Atomová elektrárna

Terrani dostali plutoniový reaktor na hranici možností, jejich rychlé množné reaktory dosahují poměru 66/90 spáleného zbytkového paliva a tím se stává maximálně efektivní a nová metoda přímé přeměny záření na energii umožňuje další snížení spotřeby paliva k výkonu.

TOPlist