energie

Oprava terramorphingu

Od restartu hry na 40. věk NaR se mění logika konstantnosti energetické vyčerpannosti planety. Před touto změnou platilo, že při změně planety na jiný typ zůstává konstantní "vycucání vlkosti" z planety a tedy její stupeň vysušení. Při změně planety na jiný typ se tak mohla změnit energetická vyčerpannost planety. Nyní se při změně typu planety stává konstantní právě procento energetické vyčerpannosti.

Výtěžnost energolodí a zpomalení degradace

Jde o nahrazení reaktoru energolodí stratósů za výkonější typ s větší možnou výtěžností. Při zachování stejného výkonu je potřeba méně vlhkosti a energolodě tak mohou získávat energii z planety šetrněji a nemusí tolik vysušovat planetu. Míra zmenšení vysušování planety je závislá dále na upgrade zpomalení degradace - samotný tento výzkum bez upgrade ještě degradaci nezpomalí.

Krakatonka

Krakatonka

Elektrárna podle schémat Strážců.

Hvězdné články

Modul je schopen využít pohybové energie letících částic a přeměnit ji v energii schopnou napájet centrální síť.

Degradace planety

Používáním Stratósů na planetě se planety vysušují a po vyčerpání její vydatnosti energie je planeta natolik vysušena, že se změní na jiný sušší typ. Postup degradace lze zpomalit výzkumem výtěžnost energolodí a následným upgrade zpomalení degradace. Opačného efektu k degradaci lze dosáhnou terramorphingem.

Fúzní elektrárna

Fúzní elektrárna

Stavba pracující na přerafinování fuzolu a výroby elektrické energie z něj. Odpadní surovinou se v tomto případě stává naquadah, dále zpracovávaný do formy, ve které se s ním obchoduje po celé galaxii.

Atomová elektrárna

Atomová elektrárna

Terrani dostali plutoniový reaktor na hranici možností, jejich rychlé množné reaktory dosahují poměru 66/90 spáleného zbytkového paliva a tím se stává maximálně efektivní a nová metoda přímé přeměny záření na energii umožňuje další snížení spotřeby paliva k výkonu.

Stratós

Stratós

Stratós je rozměrná talířovitá loď uzpůsobená k výrobě energie, která se vznáší asi 2 km nad povrchem a vysává z povrchu planety pod sebou energii.

TOPlist