interval změny politiky

Interval politiky

S platností od 40. věku hry Nadace a říše se upřesňují a rozšiřují pravidla pro interval změny politiky. Nyní by mělo platit pravidlo možnosti změny politiky jedenkrát za den obecně a pro všechny činnosti. Přičemž již změna politiky není sledována pouze na účtu vládce, ale také jako vlastnost jednotlivých politik.

V případě výstoupení a opětovného vstupu do stejné nadřízené politiky (nadace, císař) se interval změny politiky prodlužuje z 24 h na 48 h.

Interval změny politiky

Změna politiky jednotlivých vládců a politických seskupení je časově omezeno. Obecně platí, že politiku lze změnit pouze jednou za 24 h, ale existují vyjímky a další pravidla:

TOPlist