jednotky

Zametač

Zametač

Křižník s malým profilem konstruovaný k využití jedné důležité slabosti všech nepřátelských lodí, kterou je instalace mohutných zbraní pro palbu na obrovské vzdálenosti a také pomalých rychlostí náměru. Kršské křižníky jsou konstruovány k rychlým průletům v krátké vzdálenosti, kdy na ně většina nepřátelských zbraní nemůže, aby se zvýšila šance na přežití lodi při přibližovacím manévru, je profil lodi co nejvíce zmenšen a přizpůsoben tak, aby pancíř přední části lodi byl velmi zesílen tak, aby snesl i opakované zásahy velkými kalibry. Motory jsou též upraveny k prudké akceleraci i za cenu přehřátí induktorů. Při rychlých přeletech kolem nepřátelských lodí odpálí maximální množství zbraní na nejcitlivější místa bočních pancířů a rychle zmizí ve stínu motorových gondol. Velmi zranitelný je však tento křižník při dosti pomalých obratech k dalšímu přeletu.

Zakopání erebů

Toto není konvenční zbraň jak ji známe. UI byly schopny vynalézt maskovací zařízení pro své kráčející tanky, které je chrání před zpozorováním nepřítelem. V klasické bitvě toto nelze použít, protože výsadkové lodě toto maskování nemají, nicméně v malých přepravních kapslích lze ereby nenápadně dopravit i na osídlenou planetu, kde se strategicky rozmístí a následně demaskují a zničí vybrané vojenské cíle (zbrojírny). Tím dosahují momentu překvapení i za cenu zničení erebů místní domobranou. Proto UI začaly tohoto využívat po vzoru ZHN ostatních ras.

Vyhlazovač

Křižník u něhož byla část výzbroje nahrazena hangáry a byla též posílena torpédometná výzbroj tak, aby se tyto Carriery mohly držet v bezpečné vzdálenosti od bitvy a přitom i tak ohrožovat nepřátelské jednotky. Nevýhodou je však nutnost přezbrojování každého letounu po útoku a tak jsou Carriery nuceny se držet blíž bitevní vřavy než by jim bylo milé.

Vítr

Vítr

Malý, rychlý, smrtící... to jsou slova, která tento křižník charakterizují. Je to malá loď určená především pro nepřímou střelbu při rychlých manévrech mezi nepřátelskou palbou. Když se s těmito loděmi poprvé utkaly spojené kršské síly, byly překvapeny především vektory, ve kterých se tyto lodi pohybovaly, a zároveň byly schopny lineární i nelineární palby s drtivou přesností.

Vichr

Vichr

Upravený vítr, část výzbroje ustoupila hangárům a část také novým motorům. Tato loď je ta nejrychlejší v celém známém vesmíru, upravená tak, aby neskutečnou rychlostí proletěla mezi nepřáteli a po cestě vysadila všechny letouny mimo jejich palebný vektor, smrtící a efektivní taktika, ale jako každá whoská je spíše zaměřena na obranu než přímý útok.

Trhač

Robotizovaná pěchotní jednotka, kršský voják je uzavřen do speciálně konstruovaného obleku, který je napájen z energetického článku a za pomoci svého anduratilového pláště a soustavy servomotorů nositeli poskytuje nejen ochranu před nepřátelskou palbou, ale zajišťuje mu i umělé navýšení jeho síly a vytrvalosti.

Tornádo

Tornádo

Tornádo je silná a majestátní vlajková loď, která byla vždy chloubou whoské armády, přesto se svými možnostmi a silou nevyrovná křižníkům a tak je ho dnes v armádách vidět jen zřídka ve větším počtu. Využíván je spíše pro orbitální bombardování nežli pro boj s jinými loděmi.

Titán

Titán

Titán je nejnovější ZHN z terranských laboratoří, skrývá v sobě chemický aktivátor, který prudce reaguje s tekutou horninou o vysoké teplotě (láva) a způsobuje její prudké rozpínání a skokové zvýšení teploty.

Škrtič

Škrtič

Velmi zajímavý počin kršských inženýrů, původně to měla být jen futuristická koncepce několika mladých absolventů válečné university, ale nakonec se dostal až na nejvyšší místa a po několika schůzích Centrálního sněmu bylo přikročeno k výrobě prototypu.

Stilletto

Stilletto

Zbraň v podobě velké koule vystřelované na cíl gravitačním zařízením z orbity kršské planety. Jedná se biologickou zbraň tvořenou syntetizovanými spórami jedné nebezpečné masožravé houby vyskytující se v přirozeném prostředí Krchů.

TOPlist