mocnost

Mocnost

Jako ukazatel pro hodnocení hráčů byla zavedena mocnost. Je to součet síly, počtu planet a těžby a je průměrovaná za 20 dní, takže ji nelze ovlivnit okamžitou změnou kterékoliv její části a vyjadřuje tak moc vládce nikoliv okamžitou, ale dlouhodobou a skutečnou.

Mocnost se počítá pro každou rasu a server jinak

Pro následující výpočet platí, že na farmářském serveru je K = 1,5 a na válečném pak K = 1

Mocnost politiky

Do mocnosti politiky se nebude počítat součet mocností vládce, ale pouze součet nárustu mocnosti vládců v politice za dobu, kterou jsou v politice. Takže pro názorný příklad uvedu, že nyní se složí nadace třeba z 20 členů a hned je mocnost nadace vysoká, ale nově bude rovna 0 a bude pomalu růst s rostoucí mocností členů. Pokud někdo z nadace odejde, pak se zas mocnost jím pro nadaci získaná odečte. Obdobně to bude i pro impy, takže politická turistika již nebude tak výhodná a navíc to vyřeší i více dalších problémů s turistikou v politice svázaných.

Bodované tabulky II. éry

Tradiční tabulky pro každý věk, ve kterých mohou vládci ukázat své kvality a získat body do bodování věků.

  • Celková mocnost
  • Mocnost podle rasy
  • Válečné umění
  • Obchodní umění 
  • Předsedové a císaři
TOPlist