mulipc

Opatrování, vyjímka na PC (vyjímka z AM)

Ve výjimečných případech je možné zažádat o povolení opatrování účtu jiným vládcem za účelem nejnutnějšího udržování planet v aktivním a výnosném stavu. Během doby opatrování jsou zamezeny některé funkce, jako např. zápis do veřejných diskusí.

Vyjímka z AM je určena pro hru dvou vládců z jednoho PC, přičemž každý z těchto vládců hraje na svém účtu. Vyjímka je určena pro řešení nepříznivých situací, jako je třeba porucha PC, nebo pro krátkodobé návštěvy hráčů. Není dovoleno využívání této vyjímky pro vstup na účet druhého vládce a tedy nelze používat vyjímku na PC místo opatrování.

TOPlist