multiloginy

Změny v opatrování

Zkrácení nároku na vyjímku z AM

Pro neaktivní nebo nové účty byl zkrácen nárok na vyjímku z antimulti systému a to na maximálně 2 dny. Dříve byl tento limit nastaven na celkem 5 dní. Toto omezení nároku se týká jak žádostí o opatrování (platí pro opatrovatele i opatrovaného) tak i ostatních žádostí v AM jako je vyjímka na PC.

Dále se zavádí nové pravidlo, kde se za uvedených podmínek bude opatrování považovat za multilogin.

Časté chyby v antimultižádostech

V každé žádosti je potřeba napsat zdůvodnění, z jakého důvodu si žádost podáváte. Po podání žádosti si zkontrolujte její obsah a popřípadě ji doplňte o další vysvětlení, kdo jsou vládci na stejném PC nebo stejné IP.

Svoji žádost v antimulti systému vždy sledujte, protože mentoři či admini do ní mohou psát poznámky a dotazy a nebudete-li reagovat, pak bude žádost zamítnuta.

Nahlášení multiloginu

Je to funkce, která každému umožní oznámit podezření na multilogin. Je ale přísně zakázáno ho zneužívat pro vyřizování osobních účtů. Každá tato žádost je posouzena. Pokud mentoři usoudí, že je oprávněná, tak bude obviněnému z multiloginů nastaven blok.

Odblokování

Odblokování je jednorázová operace, která odstraní blok a autoblok.

Než podáte žádost o odblokování, tak zvažte, zda již pominuly důvody, proč vám byl blok či autoblok nastaven!

Antiblok

Zabraňuje nastavení AutoBloku za jakýchkoliv okolností. Používá se systémem pro ošetření nekterých situací v antimulisystému a nebo pouze výjimečně za účelem testování pro testovací nicky adminů.

Opatrování, vyjímka na PC (vyjímka z AM)

Ve výjimečných případech je možné zažádat o povolení opatrování účtu jiným vládcem za účelem nejnutnějšího udržování planet v aktivním a výnosném stavu. Během doby opatrování jsou zamezeny některé funkce, jako např. zápis do veřejných diskusí.

Vyjímka z AM je určena pro hru dvou vládců z jednoho PC, přičemž každý z těchto vládců hraje na svém účtu. Vyjímka je určena pro řešení nepříznivých situací, jako je třeba porucha PC, nebo pro krátkodobé návštěvy hráčů. Není dovoleno využívání této vyjímky pro vstup na účet druhého vládce a tedy nelze používat vyjímku na PC místo opatrování.

Žádost o vyjímku na IP - srazová vyjímka

Srazová vyjímka nastavuje výjimky pro počítače, které jsou k internetu připojeny pevnou IP adresou a na kterých hraje více vládců. Tato výjimka zabrání nastavení AutoBloku při přihlášení se ze stejného počítače, ze kterého hrál již někdo jiný. Typické použití je pro srazy hráčů Nadace a říše.
Tato vyjímka vám ale nezaručí, že nemůžete být zablokováni mentory a že vám nemůže být nastaven BLOK při porušení pravidel!
Udělení této výjimky neodstraňuje ani BLOK ani AutoBlok.

Antimulti blok (BLOK)

Tento blok je udělován mentory nebo adminy na základě kladného šetření mulťačení vládce (vytváření více účtů než jeden) a v oddůvodněných případech i při dalším porušení pravidel hry. Od AutoBloku se liší mírně přísnějšími omezeními, ale hlavně tím, že při žádosti o odblokování mentoři vidí, že byl nastaven úmyslně a nikoliv automatem.

Po odstranění příčiny či pominutí důvodu, proč byl blok nastaven, lze v antimultisystému podat žádost na odstranění tohoto bloku.

Automatický blok (AutoBlok)

AutoBlok je udělován vládcům, kteří se přihlásili ze stejného počítače, ze kterého se v poslední době přihlásil jiný vládce. Hráč má blokovány obchody, všechny funkce přijímání a posílání Lt od jiného hráče, útočné války a některé další funkce.

Tento AutoBlok nastavuje systém automaticky a k jeho odstranění je potřeba podat žádost v antimultisystému.

Antimulti systém, multiloginy

Ve hře Nadace a říše může mít každý hráč pouze jeden účet (nick, login, alias), výjimky z tohoto pravidla jsou možné pouze se souhlasem adminů a prakticky se nepovolují.

Z jednoho počítače může hrát pouze jeden hráč za svůj jediný účet, výjimky z tohoto pravidla jsou možné pouze se souhlasem mentorů nebo adminů. Za účelem schvalování těchto vyjímek a pro zabránění obcházení těchto pravidel je vybudován v NaR antimulti systém.

TOPlist