neutrino

Neutrino

Neutrino

Založena na principu subatomárních částic známých též jako neutrina, které se vyskytují ve slunečním větru. Tyto drobné částice proniknou jakoukoli hmotou podle svého quarkového složení pak vyzařují typ radiace vázaný na určitý prvek jako je fuzol, plutonium atd. Nekroni tohoto prvku využívají ve své zbrani, která se zaměřuje na znehodnocování ložisek surovin. Jedná se o upravený prototyp torpéda se zvětšenou ráží. Hlavice je opatřena shlukem nanitů uzavírajícím jádro s vysokou hodnotou v němž jsou fixovány částice neutrin. Po vstupu do svrchních vrstev atmosféry se naniti uvolní a znehodnotí plášť jádra, neutrina se uvolní ve směru letu a dopadnou na povrch. V místech vyšší koncentrace daných surovin vyzáří svůj náboj a zamoří ložisko radiací. Pokud se jedná o naprosto čistou rudu (rafinovanou), pak může daná příměs radioaktivních prvků způsobit řetězovou reakci vedoucí k nekontrolované explozi. Nekroni této zbraně s velkým úspěchem využívají pro likvidaci těžebních zařízení na planetě.

TOPlist