obchodování

Aukce a poptávky

Aukce

V Aukčních síních lze obchodovat s planetami a hrdiny. Na aukcích lze obchodovat až po uplynutí počáteční ochrany. U planet je vstup do aukce ještě podmíněn vlastnictvím 6 planet.

Nákup

Nákup je zpravidla omezen pouze stavem Latinia na účtu vládce. Při nákupu je třeba dbát na to, aby stav Lt neklesl na nulu. Určitá částka by měla vždy zůstat na údržbu jednotek a správní poplatky, popřípadě na nepředvídatelné výdaje.

Zvláštní případ je nákup výrobků: Vyplatí se koupit jen takový výrobek, který má nižší cenu v obchodě, než za jakou se prodá na vlastních planetách. POZOR! Některé výrobky se u dané rasy na planetách vůbec neprodávají (viz: Prodejní ceny výrobků).

Prodej

Prodej se uskutečňuje za účelem získání Latinia.
POZOR! Obyvatele je možné prodávat až po uplynutí počáteční ochrany.

Výběr obchodní planety

Je třeba zohlednit, zda je žádán maximální zisk, nebo rychlý výdělek. Pro maximální zisk je vhodná obchodní planeta s pomalým poklesem ceny, ovšem za cenu delšího čekání na Latinium za prodané zboží. Pro rychlý výdělek je zase vhodná planeta s rychlým poklesem ceny. Dalším hlediskem může být výše daní...

Obchodování

Obchodování je základním hnacím motorem a základem prosperity každé civilizace. Pro každého vládce je obchodování jedním ze základních zdrojů zisku Latinia.

Rozdělení zboží a obchodních planet

Zboží, které je obchodováno, se dá rozdělit do tří základních skupin:

TOPlist