politika

Svobodný obchodník (SO)

Po registraci do světa NaR se vládci automaticky přiřadí status SO. Následuje 1 dnů denní počáteční ochrana, kdy hráč buduje svou ekonomiku a kdy na něj nemůže být útočeno a sám nemůže útočit. V této době nelze prodávat obyvatele, posílat latinium jiným vládcům ani přijímat latinium od jiných vládců a účastnit se aukcí.

Sdružení

Je dobrovolné demokratické seskupení vládců. Sdružení může založit pouze vládce s libovolným titulem, a to po vypršení počáteční ochrany. Vyjímkou je sdružení se školním zaměřením, pro jehož založení není titul potřebný.

Politika

Politikou se v NaR rozumí to, jakým spůsobem spolupracujete se spoluhráči. Můžete hrát sám nebo v demokratických uskupeních, ale také můžete nastoupit cestu imperátora. Ve skutečnosti lze nastolit diktaturu ve sdružení nebo demokracii v císařství, ale to už je jen na vás, jakou si zvolíte cestu...

Nastavení politik

Vysvětlivky a vzorce k tabulkám

  • Poměr planet (Poměr PP): Minimální a maximální počet planet k zahájení útoku se spočítá dle vzorce
    Minimum = PočetPlanetObránce × PP_Útočníka
    Maximum = PočetPlanetObránce / PP_Obránce
  • Poměr mocnosti (Poměr PM): Minimální a maximální mocnost k zahájení útoku se spočítá dle vzorce
    Minimum = MocnostObránce × PM_Útočníka

Nadace

Založení nadace

Nadace je seskupení až 0 sdružení pro širší spolupráci. Založit ho může pouze vládce s libovolným titulem a zároveň předseda sdružení.

Předseda nadace

Všichni členové nadace mohou volit předsedu. Předseda nadace podepisuje smlouvy s ostatními nadacemi, nastavuje oprávnění jednotlivých vládců ve vztahu k fondům nadace, domlouvá vztahy s ostatními Nadacemi, má k dispozici společný fond surovin a fond army.

Fond

Fondy politických seskupení

Fond je skladiště / překladiště surovin a některých Hi-Tech nebo jednotek příslušného sdružení, nadace nebo impéria. Slouží k výměně těchto komodit mezi členy příslušného uskupení. Přispívání do fondů je dobrovolné a záleží jen na dohodě členů politického uskupení. Nakládání s obsahem fondu je plně v zodpovědnosti členů uskupení a ke správě fondů mají předsedové nástroj „nastavení práv” - kde mohou nastavit možnost čerpání z fondu každému členu uskupení jednotlivě.

Imperátor

Po dosažení určitého počtu planet (Srovnávací tabulka ras) může hráč založit impérium a stát se imperátorem. Imperátor (také imp) může kolonizovat planety ostatních vládců a z kolonizovaných planet vybírat daně. Získá též svého hrdinu Mezka, kterého může ve válkách trénovat.

TOPlist