prosperátor

Oprava terramorphingu

Od restartu hry na 40. věk NaR se mění logika konstantnosti energetické vyčerpannosti planety. Před touto změnou platilo, že při změně planety na jiný typ zůstává konstantní "vycucání vlkosti" z planety a tedy její stupeň vysušení. Při změně planety na jiný typ se tak mohla změnit energetická vyčerpannost planety. Nyní se při změně typu planety stává konstantní právě procento energetické vyčerpannosti.

Terramorphing

Terramorphing - změna typu planety

Na každý i započatý 1 milión km2 povrchu planety je potřeba jeden prosperátor. Změna typu planety je možná pouze naráz a tedy je potřeba mít dostatek prosperátorů na celou planetu. Prosperátory jsou na jedno použití a tedy po dokončení práce je již nelze znovu použít.

Pozor! Využití změny typu planetu je možné pouze pro rasy Terrané a UI.

Možné změny typu planety

Typ planety lze změnit jen na podobný typ. Rudé, umělé a meteoroidy měnit nelze. Možnosti terramorohingu zobrazuje následující tabulka:

Morpheus

Morpheus

Hi-Tech budova na výrobu Prosperátorů - strojů na přeměnu typu planety. Prosperátory lze obchodovat jako Hi-tech výrobky a pomocí nich pak provést změnu planety.

TOPlist