rasy

Přehled výrobků

Systém výrobků je ve hře jako alternativní zdroj zisku Lt. Výroba se provádí v továrnách pro to určených, které si na planetě musíte postavit. Základem celého systému je prodej výrobků obyvatelům na planetách, což je jedna z cest jak přeměnit suroviny na latinium.

 

 

Strážci

Strážce

Erb StrážcůStrážci jsou tu pro vedení a spravování galaxie, všichni Strážci jsou admini hry a není možné se za ně přihlásit.

UI, rasa umělé inteligence

UI

Erb UIRasa umělé inteligence vznikla z původních kršských androidů. Výkonná jednotka složena z několika miliard nanorobotů ovládla umění vlastního myšlení, díky kterému se začala reprodukovat dále. Toto byl začátek rasy UI. Velmi se liší nulovou potřebou spokojenosti na planetách. Místo obyvatel používají roboty.

Nekroni

Nekron

Nekronský erbNekroni pocházejí z jiné galaxie, odkud chtěli ovládnout tu naši. Naštěstí jim tento plán nevyšel a jejich technologie přenosu planet byla omezena pouze na náš vesmír. Civilizace nekronů ovládla techniky astrální sféry a začala transformovat své bojovníky ve stvoření, která se podobají duchům. Specialitou rasy je umění nashromáždit statickou elektřinu, kterou transformují v čirou energii.

Terrané

Terran

Terranský erbTerrané jsou lidskými potomky, kteří už neznají svět, jak ho známe nyní my. Planeta Země byla zapomenuta stejně jako několik dalších vnějších světů.

Whoové

Whoa

Whoský erbWhoové přišli z neprozkoumané části vesmíru, kam zatím lidská noha nevkročila, proto o nich mnoho nevíme. Stádium evoluce této rasy se zastavilo u obojživelníků, kterým se velmi podobají. Přirozeným prostředím se jim staly planety s převážnou částí vodní plochy a malou částí pevniny bez hor.

Krchové

Krcha

Kršský erbKrchové se zrodili s jediným cílem, válčit. Jsou to rození zabijáci, kteří vlastní vysoce vyvinuté bojové stroje a jejich instinkty jsou jediné: ulovit a zničit.

Srovnávací tabulka ras

V galaxii najdete nepřeberné množství ras, ale jen několik z nich dosáhlo takové úrovně, aby dokázaly ovládat jiné hvězdné systémy. Některé rasy se vyvinuly v naší galaxii a některé dokonce přišly do Mléčné dráhy z jiných galaxií. Ty nejvýznamnější rasy jsou obsaženy ve hře a jejicj nastavení zde uvádí následující tabulky.

TOPlist