sdružení

Interval změny politiky

Změna politiky jednotlivých vládců a politických seskupení je časově omezeno. Obecně platí, že politiku lze změnit pouze jednou za 24 h, ale existují vyjímky a další pravidla:

Sdružení

Je dobrovolné demokratické seskupení vládců. Sdružení může založit pouze vládce s libovolným titulem, a to po vypršení počáteční ochrany. Vyjímkou je sdružení se školním zaměřením, pro jehož založení není titul potřebný.

Volby předsedy sdružení a nadace

Volby předsedy sdružení a nadace jsou demokratickým nástrojem, jak zvolit svého mluvčího. Předseda má pravomoce v nastavování práv vůči fondům, k přijímání nových členů a proto by jeho volba neměla být podceňována.

Po založení sdružení či nadace je zakladatel automaticky nastaven jako předseda se všemi právy a nemá žádný hlas. Ostatní členové pak mohou hlasovat buď o potvrzení stávajícího, nebo si zvolí předsedu nového. Pokud nikdo ze sdružení (nadace) nedá žádný hlas, bude ve funkci pokračovat stávající předseda. Pro volbu nového předsedy pak stačí jeden hlas (a to i vlastní).

Nastavení politik

Vysvětlivky a vzorce k tabulkám

  • Poměr planet (Poměr PP): Minimální a maximální počet planet k zahájení útoku se spočítá dle vzorce
    Minimum = PočetPlanetObránce × PP_Útočníka
    Maximum = PočetPlanetObránce / PP_Obránce
  • Poměr mocnosti (Poměr PM): Minimální a maximální mocnost k zahájení útoku se spočítá dle vzorce
    Minimum = MocnostObránce × PM_Útočníka
TOPlist