suroviny

Těžba v Mléčné dráze

Přehled surovin a těžby webové hry Nadace a říše

V naší galaxii se těží čtyři hlavní strategické suroviny:

Fuzol (Fz),

Fuzol se nachází rozptýlen v mořské vodě a umě ho dokáží těžit krchové a nekroni. Výjimku tvoří UI, kteří ho přímo vyrábějí ze zachycených částic.

Naquadah (Nq) a Plutonium (Pl)

Naquadah a plutonium se těží na pevnině. Specialisty na Nq jsou whoové a na Pl terrané.

Naquadah

Surový naquadah

Naquadah je potřeba pro stavbu hvězdných bran a výrobu krakatonu, dále ho spotřebovávají whoské reaktory. Whoové ho také potřebují při výrobě svých zbraní.
Získává se v naquadahových lomech, devastátorech, devastátolech a pomocí kolektorů.

Plutonium

Plutonim je potřeba pro stavbu teleportů a výrobu krakatonu, dále ho spotřebovávají terranské atomové reaktory a také je potřeba při výrobě terranských zbraní. Získává se v plutoniových dolech, devastátorech, devastátolech a pomocí kolektorů.

Nezaměňujte, prosím, plutonium jako prvek s chemickou značkou Pu za plutonium v NaR se zkratkou Pl. Plutonium (Pl) není prvek, ale jedná se o ušlechtilou směs pro vysokovýkonné reaktory. Mezi Pu a Pl je tedy rozdíl asi jako mezi železem a ocelí!

Krakaton

Krakaton se netěží, ale vyrábí se v krakatonových rafineriích. Je jednou z nejdůležitějších surovin galaxie právě pro své široké uplatnění. Nejčastěji se používá k pohonu vesmírných lodí a k výrobě univerzální měny latinia.

Vyjímkou ve získávání krakatonu je kolektor UI, který jej dokáže systetizovat z hvězdného prachu.

Fuzol

Fuzol je potřeba k výrobě Krakatonu a Latinia, dále ho spotřebovávají Kršské fúzní reaktory a taky ho potřebují při výrobě svých zbraní. Získává se na fuzolových nalezištích, devastátorech, devastátolech a pomocí kolektorů.

TOPlist