těžba

Těžba v Mléčné dráze

Přehled surovin a těžby webové hry Nadace a říše

V naší galaxii se těží čtyři hlavní strategické suroviny:

Fuzol (Fz),

Fuzol se nachází rozptýlen v mořské vodě a umě ho dokáží těžit krchové a nekroni. Výjimku tvoří UI, kteří ho přímo vyrábějí ze zachycených částic.

Naquadah (Nq) a Plutonium (Pl)

Naquadah a plutonium se těží na pevnině. Specialisty na Nq jsou whoové a na Pl terrané.

Naquadahové lomy

Naquadahové lomy

Naquadah, surovina využívána hojně ke stavbě hvězdných bran je těžena právě v naquadahových lomech. Před objevem Fuzolu či Krakatonu bývala považována za nejcennější surovinu vesmíru.

Lomy jsou vybaveny úložnými schránkami, které jsou ve skutečnosti teleporty, transportující celý obsah schránky do hlavního skladu lomu, kde je naložen do transportních lodí, které celý náklad odvážejí na další místo zpracování této suroviny.

TOPlist