transport

Transportní zařízení - přesuny

Pro přesuny a stěhování se v galaxii používá několik technologií, ale každá z nich má jiné vhodné použití. Některé z nich jsou párové a jiné solitérní, některé jsou jako stavby a jiné jako mobilní zařízení, jedny jsou vhodné na přesun jednotek a jiné na transport výrobků...

Teleport (TP)

Teleport

Teleportační zařízení terranské rasy. Používá se k přesunům obyvatel a menších bojových jednotek na cílovou planetu. Na cílové planetě proto není přítomnost TP nutná.

Kapacita TP je dána pro každou rasu zvlášť (viz. Srovnávací tabulka ras) a snižuje ji nižší výkon továren, především nedostatek energie. Použitím TP klesá přenosová kapacita, která se pozvolna dobíjí na své maximum. Kapacity TP se sčítají, proto je dobré mít na planetě vícero TP.

Nanotransportér (NanoPort, NT)

Transportní zařízení UI. Používá se hlavně k přesunu androidů a čipů, ale umí přepravit prakticky všechny výrobky a Hi-Tech technologie včetně sebe sama. Je-li přepravován nanoport nanoporty, pak nelze přepravit poslední NT z planety, protože předposlední NT je přepravováno tím posledním. NT mohou použít i neUI rasy, ale pouze pro neživé věci, protože technologie transportu používá nejprve rozebrání hmoty na částice a po dosažení cíle je vše znovu kompletováno. Pro živé organismy je rozebrání na atomy za živa dosti nepříjemné :-)

Mancer-brána

Mancer-brána

Orbitální konstrukce nekronů schopná pojmout tak velkou loď jako je nekromancer a přesunout ji nepoškozenou až k další bráně. Bohužel toto vyžaduje značnou energii a po každém přenosu je nutno vyměnit některé komponenty brány, což vyžaduje též komplex podpůrných továren na povrchu planety.

Hvězdná brána

Hvězdná brána

Její výroba je specialitou rasy Whoů. Používá se k přesunům obyvatel a lehčích bojových jednotek mezi dvěma bránami, brána proto musí být postavena na zdrojové i cílové planetě.

TOPlist