upgrade

Vylepšení hrynků

Hrynk

Několik století trvalo přesdvědčit Kršskou Radu, aby vytvořily jisté obranné budovy. Nakonec se to povedlo a poté ale přišlo další přesvědčování, aby se na tuto problematiku obrany koukali i vědci, už jen z toho důvodu že obranná budova zachraňuje milióny krchů.

Těžební technologie

Těžba, to je hlavní téma právě zde před Nekronskou Radou.

Zdokonalení Rotamaru

Rotamar jako takový je velice zapeklitá budova schopná vytvořit umělé planety. Její technologie je tak vzácná ale i tak složitá, že to dokáží pouze nekroni. Ano, na počátku výzkumu byla budova schopná vytvořit několika tisíci kilometrovou planetku, ale nyní jsou schopni vytvořit největší možné planety které mohou samovolně fungovat.

Výtěžnost energolodí a zpomalení degradace

Jde o nahrazení reaktoru energolodí stratósů za výkonější typ s větší možnou výtěžností. Při zachování stejného výkonu je potřeba méně vlhkosti a energolodě tak mohou získávat energii z planety šetrněji a nemusí tolik vysušovat planetu. Míra zmenšení vysušování planety je závislá dále na upgrade zpomalení degradace - samotný tento výzkum bez upgrade ještě degradaci nezpomalí.

Upgrade výcvik

Již za dob, kdy žili lidé na Zemi, používali k náborům reklamy v  “televizorech“ (Taková bedna, ve které bylo možno sledovat nějaký film – co je to film a televize najdete na jiném mmístě encyklopedie.) nebo polepovali stěny baráků “plakáty“ (Papír, na kterém byla napsána určitá propagace.). Toto se po tisíci letech ukázalo jako nejlepší možnost a terrané ji využili až zneužili všude, kde se dal propagovat nábor do armády. Nejen, že tím zvýšili počet vojáků, ale také konstruktérů, a hlavně téměř zmizela nezaměstnanost.

Upgrade vzdělání

Terrané, jako velice vymýšlivá rasa, sestrojili přístroj, který, když si student nasadí, může prohlížet vlastní paměť a v ní najít všechny informace ze škol a použít je např. ve výzkumu. Přístroj, nejen že dokáže ukázat krátkodobou i dlouhodobou paměť, ale také dokáže srovnávat vzpomínky tak, jako by jste používaly hledání v knihovně. Díky tomuto přístroji mohou studenti posunout hranici vzdělání na vyšší úroveň a pomoci tak vědcům ve vymýšlení a zkoušení nových výrobků, které pomáhají dále všem terranům.

Vlastenectví

Kdykoliv dojde k napadení whoské planety, obyvatelstvo se semkne a začne spolupracovat. Obyvatelé zapomínají na vzájemné drobné rozpory a hádky. Zásobování se stává více efektivnějším než normálně.  Dělníci v továrnách a zbrojovkách pracují pilnějí a déle, zároveň vojáci i důstojníci projevují více snahy a píle aby dosáhli dílčích úspěchů v obraně. Díky této snaze se zvýší obraný bonus planety ve válce.

Rozšíření tempestoru

Za pomoci použití nejnovější technologie na poli přenosu energie nekroni dosáhli zvýšení účinosti tempestoru. Přidáním speciálních kondenzátorů s krakatonovým jádrem mohou dočasně zvýšit u tempestoru sílu EMP, což u velkých tempestorových polí znamená více vyřazených jednotek. Nejnovější tempestory tak překonávají i stínění namontované v cizích jednotkách. Stále ovšem platí že tempestory ničí i vlastní jednotky.

Studie války

Krchové jako rasa válečníků dovedla po desítkách věků vedení útoku ve válce téměř k dokonalosti. Všechny znalosti a zkušenosti nasbírané běhěm věků se předávají dalším generacím. Studiem války se krchové stávají ještě obávanějšími protivníky v očích všech nepřátel. Lepší koordinací jednotek a hlavně využitím správných jednotek dosáhli zvýšení bonusu útoku.

Vylepšená účinnost OOS

Velitelská armádní centra byla doplněna výkonými počítači, které dokáží získaná data o pohybu nepřátelských jednotek v bitvě rychleji zpracovat a tak mohou stanice zasáhnout cíl na větší vzdálenost s vyšší přesností, což jim zvýší účinnost hlavně proti těžkým jednotkám, které se pomaleji pohybují. Současně bylo u stanic vylepšeno pancéřování, což lehce zvýší ochranu před lehkými zbraněmi orbitálů, ale bohužel, již ne proti těžkým zbraním bitevníků a křižníků.

TOPlist