výrobky

Zeronin

Zeronin

Jedná se o zařízení, které dodává Nekronům sílu pro přechod do dalšího stavu vědomí. Je hojně užívané v bohatších vrstvách nekronské populace. Působením různě silných výbojů psychické energie dosahují Nekroni extáze. Whoové jsou rasou, která si velmi zakládá na svých psychických schopnostech a také jejich pohon využívá vibrací psychických vln, které v interferenci zajišťují pohyb lodi v Hyperprostoru.

Přehled výrobků

Systém výrobků je ve hře jako alternativní zdroj zisku Lt. Výroba se provádí v továrnách pro to určených, které si na planetě musíte postavit. Základem celého systému je prodej výrobků obyvatelům na planetách, což je jedna z cest jak přeměnit suroviny na latinium.

 

 

Výrobky - výroba, nákup a prodej

Systém výrobků je ve hře jako alternativní zdroj zisku Lt. Každá rasa má možnost vyrábět jeden výrobek hned ze začátku hry. Dále je možno druhý – výhodnější – výrobek pro danou rasu vyrábět po vyzkoumání v sekci výzkum.

Základem celého systému je prodej výrobků obyvatelům na planetách...

Počítačová laboratoř

Speciálně vybavený modul s ochranným prostředím pro výrobu čipů s pozitronovou maticí, je schopen vyrobit buď centrální nebo bojový čip, jelikož jejich technologická složitost je zhruba na stejné úrovni.

Zvýšení kapacity továren

Byly zvýšeny kapacity továren na výrobky a tedy nyní lze vyrábět výrobky s menšími náklady na stavby a energii nebo jich jde na planetě vyrábět více.

Tabulka změny:

Iberis

Iberis

Program používaný k výuce bojových umění Krchů. Malý zlatý disk se zasune do komlinku a poté dojde k výuce pomocí telepatického zesilovače.

Hybralis

Hybralis

Zmenšený simulátor. Nachází se v každé terranské domácnosti. Jedná se o multimediální centrum domu, díky propojení s centrální sítí dokáže vytvořit jakoukoliv scenérii v kterékoliv části domu.

Hraein

Hraein

Dokonalé zařízení, které produkuje různé směsi plynů, vyvolávající různé nálady u Whoské rasy. Největší slast poskytuje tento přístroj také Krchům, kteří jej využívají k očistným koupelím před svými rituály, nebo souboji o čest.

Gedrison

Zařízení, které produkuje vzduchové bubliny. Whoové jej využívají k masáži těla. V poslední době je velice oblíbené. Stejně jako Whoové používají i Krchové tento přístroj k masáži celého těla, proud bublin totiž dokáže proniknout i do záhybů jejich těla a dopřát jim tak úplnou relaxaci, kterou jim nic jiného nedokáže poskytnout.

Frenant

Frenant

Zařízení, které nemůže v žádné domácnosti chybět. Působením zvuků a barev vyvolává u osob, jenž jej používají, agresivní náladu s následným stavem zvýšené síly a nepřemožitelnosti.

TOPlist