výzkumné body

Výzkumné body - VB

Výzkumné body se získávají v různých budovách v závislosti na rase a představují prakticky poznámky a záznamy z vědeckého bádání. Tyto poznatky jsou sborníkovány a pod názvem „výzkumný bod” nebo taky „VB” je lze prodávat nebo zkomletovat za účelem dokončení vlastního výzkumu či upgrade.

Výzkumák

Výzkumák

Krchové neustále zkoumají nové válečné technologie, aby mohli zvýšit tempo dobývání vesmíru. Jejich vědci mají ovšem talent nejen na válečnou technologii. V této budově je vše potřebné pro jejich práci – simulátory válečných strojů pro zdokonalení současných jednotek, nejnovější počítačová technologie, návrhy na vylepšení výroben, ...

Seznam možných výzkumů

Všechny rasy kromě nekronů jsou schopny produkovat tzv. výzkumné body (VB), které dále můžete mimo jiné investovat do vědecky ověřených projektů, jež Vám umožní například stavět nový typ Hi-Tech budovy, vylepšené bojové jednotky apod.

Počet možných výzkumů každého vládce je omezen a to na výběr maximálně poloviny ze všech výzkůmů jeho rasy...

Hackovací modul

UI nejsou schopny vlastního výzkumu, ale pokud si vynaleznou tento modul, budou schopni se nabourat do počítačových sítí vládců a vyhledávat a stahovat informace, které je možno později použít (umožňuje přísun vlastních VB).

Akademie

Akademie

Budova obsahující nejnovější technologie Terranů. Soustřeďují se zde vědci, kteří zkoumají nové technologie a vylepšují současné.
Vědci v těchto podmínkách postupují velmi rychle díky vyvinutému smyslu pro vědu a výzkum.

TOPlist