zhn

Zakopání erebů

Toto není konvenční zbraň jak ji známe. UI byly schopny vynalézt maskovací zařízení pro své kráčející tanky, které je chrání před zpozorováním nepřítelem. V klasické bitvě toto nelze použít, protože výsadkové lodě toto maskování nemají, nicméně v malých přepravních kapslích lze ereby nenápadně dopravit i na osídlenou planetu, kde se strategicky rozmístí a následně demaskují a zničí vybrané vojenské cíle (zbrojírny). Tím dosahují momentu překvapení i za cenu zničení erebů místní domobranou. Proto UI začaly tohoto využívat po vzoru ZHN ostatních ras.

Titán

Titán

Titán je nejnovější ZHN z terranských laboratoří, skrývá v sobě chemický aktivátor, který prudce reaguje s tekutou horninou o vysoké teplotě (láva) a způsobuje její prudké rozpínání a skokové zvýšení teploty.

Stilletto

Stilletto

Zbraň v podobě velké koule vystřelované na cíl gravitačním zařízením z orbity kršské planety. Jedná se biologickou zbraň tvořenou syntetizovanými spórami jedné nebezpečné masožravé houby vyskytující se v přirozeném prostředí Krchů.

Poseidon

Poseidon

Upravené iontové torpédo, má gigantické rozměry a je odpalováno z velmi hlubokých šachet na souši. Je konstruováno tak, aby vybuchlo v nízkých vrstvách atmosféry a uvolnilo silný mrak ionizace, ten se zkumuluje do mohutných bouřkových mračen, které produkují ne blesky, ale dlouhé elektrické oblouky o vysoké energii, která se zaměřuje proti jiným zdrojům energie... ideální smrtící taktická zbraň; zničí každý generátor a každý reaktor, do nějž udeří. Whoové tuto zbraň vyvinuli jako taktickou údernou zbraň, terá protivníka oslabí o jeho elektrárny.

Neutrino

Neutrino

Založena na principu subatomárních částic známých též jako neutrina, které se vyskytují ve slunečním větru. Tyto drobné částice proniknou jakoukoli hmotou podle svého quarkového složení pak vyzařují typ radiace vázaný na určitý prvek jako je fuzol, plutonium atd. Nekroni tohoto prvku využívají ve své zbrani, která se zaměřuje na znehodnocování ložisek surovin. Jedná se o upravený prototyp torpéda se zvětšenou ráží. Hlavice je opatřena shlukem nanitů uzavírajícím jádro s vysokou hodnotou v němž jsou fixovány částice neutrin. Po vstupu do svrchních vrstev atmosféry se naniti uvolní a znehodnotí plášť jádra, neutrina se uvolní ve směru letu a dopadnou na povrch. V místech vyšší koncentrace daných surovin vyzáří svůj náboj a zamoří ložisko radiací. Pokud se jedná o naprosto čistou rudu (rafinovanou), pak může daná příměs radioaktivních prvků způsobit řetězovou reakci vedoucí k nekontrolované explozi. Nekroni této zbraně s velkým úspěchem využívají pro likvidaci těžebních zařízení na planetě.

TOPlist