změny

Planetární síť - 2. fáze

Z předchozích anket a diskusí o jednotlivých částech druhé fáze budování planetární sítě ve hře Nadace a říše vzešla následující podoba konečných změn. Nyní je ještě poslední možnost tuto změnu připomínkovat.

Interval politiky

S platností od 40. věku hry Nadace a říše se upřesňují a rozšiřují pravidla pro interval změny politiky. Nyní by mělo platit pravidlo možnosti změny politiky jedenkrát za den obecně a pro všechny činnosti. Přičemž již změna politiky není sledována pouze na účtu vládce, ale také jako vlastnost jednotlivých politik.

V případě výstoupení a opětovného vstupu do stejné nadřízené politiky (nadace, císař) se interval změny politiky prodlužuje z 24 h na 48 h.

Úprava nastavení maket

Pro makety bylo upraveno jejich použití a změna statistiky následovně:

  1. Výzkum maket byl snížen z původních 800 k VB na 400 k VB.
  2. U maket klamný cíl byla snížena cena pořízení v Lt z 10 na 5.

Tato změna nemá za účel úplnou změnu chování maket, ale jde pouze o jejich drobné vylepšení.

Platnost

Změna se zavádí s restartem na 40. věk hry.

Úprava nastavení min

Pro miny bylo upraveno jejich použití a změna statistiky následovně:

  1. Nyní v první bitvě neexplodují všechny miny, ale 10% nepoužitých min zůstává i do další bitvy.
  2. U miny tagrit byla zvýšena síla z původních 65 jednotek na 90.

Tato změna nemá za účel úplnou změnu chování min, ale jde pouze o jejich drobné vylepšení.

Platnost

Změna se zavádí s restartem na 40. věk hry.

Zvýraznění základen na mapě

Na mapě galaxie zvýraznit základny a domovskou planetu jinou barvou blikající tečky.

Značka na mapě

Umožnit udělání značky na mapě galaxie a později možnost se k této značce vracet.

Informace o GO a rotamaru

Na nekronských planetách uvádět informace o času možného dalšího použití galaktického okna a rotamaru a to i v případě, kdy tato stavba není na planetě postavena.

Nový hrdina lovec

Pro galaxii byl nyní vycvičen nový druh hrdiny - lovec.

Lovec je nenáročným hrdinou, který může být poslán na kteroukoliv pojmenovanou planetu a tam se může oddávat svobodnému lovu žádaných zvířat. Za ulevenou zvěř pak jeho vládce obdrží Latinium z prodeje.

Lovec má interakci s hrdiny zvěd a maršál.

Mapa z války

Umožnit v detajlu války, aby se kliknutím na souřadnice planety otevřela mapa a v ní označila planeta, o kterou se aktuálně bojuje.

Nové možnosti na cestě

Právě byla dokončena změna v menu "Na cestě". Tato změna umožňuje rozdělovat a spojovat jednotlivé přesuny, budou-li splněny všechny podmínky.

TOPlist