žold

Změna výpočtu žoldu

Od restartu na 40. věk hry Nadace a říše se upravuje vzorec pro výpočet žoldu. Nový výpočet snižuje žold vládců se sílou pod 250 M a zvyšuje žold pro vládce se sílou nad 250 M.

Náklady za údržbu jednotek a žold

Všechny jednotky vyžadují údržbu a jednotky s posádkou navíc i žold. Tato hodnota je z důvodu jednoduchosti nazývána obecně „žold”. Výpočet žoldu probíhá na základě síly pro žold dle jednotlivých tříd jednotek. Samotný žold se pak vypočítá ze součtu síly všech jednotek.

Přehled síly jednotek

Miny se nepočítají do síly útoku, což prakticky znamená, že síla min se nepočítá do síly potřebné pro přesilovku a také, že se nedá válka udržet pouze minama a tedy k udržení války je potřeba 20 000 síly v jiných jednotkách (včetně bonusů). V samotném střetu s nepřítelem pak mají miny svoji útočnou sílu a ve ztrátách je jejich síla započítána. 

Klamné cíle lze poslat jak do útoku tak do obrany, ale jejich síla je pouze pro obranu a tedy nemohou útočit aktivně.

TOPlist