Imperátor

Impérium

Po dosažení určitého počtu planet (Srovnávací tabulka ras) může hráč založit impérium a stát se imperátorem. Imperátor (také imp) může kolonizovat planety ostatních vládců a z kolonizovaných planet vybírat daně. Získá též svého hrdinu Mezka, kterého může ve válkách trénovat.

Vstoupí-li imperátor do služeb jiného, pak se jeho impérium stává guvernií a impérium jeho nadřízeného imperátora je císařstvím. Naopak, pokud imperátor přijme jiného imprátora do svých služeb, pak se stává sám císařem a jeho podřízený imperátor je jeho guvernérem.

Řetězení imperátorů

Imperátor může mít v základu tolik podřízených, kolik odpovídá jeho pořadí titulu plus jedna, tedy bez titulu = 1 podřízený, primus = 2 podřízení, secundus = 3 podřízený,... až maximus = max 15 podřízených. Toto je ale nyní ještě omezeno tak, že pokud mu podle titulu vychází měně jak 5 guvernérů, pak může mít právě 5 guvernérů a pokud mu vychází více jak 5 guvernérů, tak může mít maximálně právě 5 guvernérů.

Imperátoři mohou tvořit tzv. „řetězce”, kdy jeden vstoupí do služeb druhého, druhý do služeb třetího atd. Každý z těchto Imperátorů může mít podle svého titulu ještě další podřízené. Každý imperátor má jeden fond společný se svým nadřízeným a jeho přímými podřízenými a druhý se svými přímými podřízenými.

Řetězce pak vytvářejí sktrukturu, která připomíná strom (převrácený). Od nejvyššího imperátora se celá struktura rozvětvuje dál a dál. V takovém modelu se pak dají nalézt jednotlivá patra podle toho, jak moc daleko od hlavního imperátora se kdo nachází. Počet pater je u impéria omezen na 2, což znamená, že maximální počet lidí v impériu je 21 a to pouze v případě, že nejvyšší imperátor a jeho přímí podřízení mohou mít 4 vlastní podřízené. Vypadalo by to tak, že v prvním patře je sám nejvyšší imperátor, ve druhém jsou 4 jeho podřízení a ve třetím patře jsou podřízení podřízených.

Pokud by se chtěl připojit do impéria někdo takovým způsobem, že by se docílilo více než 2 pater, nebude takové připojení umožněno.

Také není možné zacyklení imperátorů, kdy je jeden imp guvernérem druhého a ten zas je současně i císařem toho prvního, popřípadě ještě přes třetího impa.

TOPlist