Interval změny politiky

Změna politiky jednotlivých vládců a politických seskupení je časově omezeno. Obecně platí, že politiku lze změnit pouze jednou za 24 h, ale existují vyjímky a další pravidla:

Vládci

Za změnu politiky vládce se považuje přechod mezi svobodným obchodníkem, sdružením a imperátorem. Každý vládce tedy může kteroukoliv z následujících činností vykonat pouze za předpokladu, že od poslední změny již uběhlo alespoň 24 h: založit sdružení, být přijat do sdružení, být vyhozen ze sdružení, je mu ukončeno členství ve sdružení zrušením sdružení, založit impérium, zrušit impérium,...

Sdružení

Sdružení může měnit politiku pouze jedenkrát za 24 h, ale zde se sledují dvě různé skupiny činností.

 1. Změna politiky vzhledem k vládcům: Sdružení lze zrušit nejdříve 24 h od přijetí posledního člena sdružení nebo od založení sdružení. Ostatní přijímání a vyhazování členů se řídí odstavcem vládci.
 2. Změna politiky vzhledem k nadaci: Každé sdružení může kteroukoliv z následujících činností vykonat pouze za předpokladu, že od poslední změny již uběhlo alespoň 24 h: založit nadaci, být přijato do nadace, být vyhozeno z nadace, je mu ukončeno členství v nadaci zrušením nadace,...
  • První vstup sdružení do nadace je možný ihned po založení sdružení, což není v rozporu s výše uvedeným pravidlem.
  • Pokud sdružení vstupuje do stejné nadace, ze které naposledy vystoupilo, pak je tento vstup možný nejdříve za dvojnásobný interval politiky (tedy 2 × 24 h).

Nadace

Nadace může měnit politiku pouze jedenkrát za 24 h: Změna politiky vzhledem ke sdružením: Nadaci lze zrušit nejdříve 24 h od přijetí posledního členského sdružení nebo od založení nadace. Ostatní přijímání a vyhazování členských sdružení se řídí odstavcem sdružení.

Impérium

Impérium je směsicí všech výše uvedených pravidel a řídí se tedy pravidly o vládci, sdružení i nadace. Současně zde opět platí interval změny politiky 24 h.

 1. Vytvoření a zrušení impéria se řídí pravidly o vládci, přičemž zrušení impéria je možné nejdříve 24 h od přijetí posledního přímo podřízeného guvernéra.
 2. Přijetí nových guvernérů nebo jejich vyhození, jakož i vstup a výstup k císaři se řídí pravidly vstupu a výstupu sdružení do nadace.
  • Prakticky zde platí opět interval 24 h, ale pokud budete chtít vstoupit do služeb císaře, z jehož služeb jste naposledy vystoupili, tak se tento inteval prodlužuje na dvojnásobek (2 × 24 h).
  • První vstup imperátora k císaři je možný ihned po vytvoření impéria, což není v rozporu s výše uvedeným pravidlem.

Aktualizováno a rozšířeno s platností od 40. věku NaR.

TOPlist