Bodované tabulky II. éry

Tradiční tabulky pro každý věk, ve kterých mohou vládci ukázat své kvality a získat body do bodování věků.

Celkové pořadí vládců

Celkové pořadí je pořadí vládců podle součtu všech získaných bodů za věk. Z celkového pořadí za věk lze získat klub NaR 1:

  1. První v pořadí získá klub NaR na dobu tří měsíců.
  2. Druhý v pořadí získá klub NaR na dobu dvou měsíců.
  3. Třetí v pořadí získá klub NaR na dobu jednoho měsíce.

V případě, že výherce je již v klubu NaR, pak mu bude tento klub o uvedenou dobu prodloužen. Pokud je výherce v klubu plus, pak mu bude klub plus prodloužen o polovinu uvedené doby. A samozřejmě, pokud vládce žádný klub nemá, pak mu bude na uvedenou dobu aktivován.

Za měsíc se pro účely přidělování klubu považuje 30,5 dne.

Celková mocnost

Standardní tabulka mocnosti jak ji znáte. Mocnost v sobě zahrnuje sílu, těžbu a počet planet. Z celkového pořadí jsou vyjmuti Strážci, Předci a systémové účty pro úkoly. Sleduje se průměrná hodnota mocnosti za posledních 20 dní.

Aktuální pořadí lze sledovat v menu „Hledej” s nasteveným filtrem: Dle rasy - Vše mimo Strážce, Seřadit podle - Mocnosti.

Mocnost podle rasy

Standardní tabulka mocnosti jak ji znáte. Mocnost v sobě zahrnuje sílu, těžbu a počet planet. Sleduje se průměrná hodnota mocnosti za posledních 20 dní.

Aktuální pořadí lze sledovat v menu „Hledej” s nasteveným filtrem: Dle rasy - Požadovaná rasa, Seřadit podle - Mocnosti.

Válečné umění

Válečné umění je základem dobré války, ale za válečné umění se nepovažuje sesvačení nováčka nebo plýtvání jednotkama. Body jsou udělovány hodnocením obtížnosti války a efektivity využití jednotek.

Bodují se jen dobyvačné a kolonižační války, trestné výpravy a napadení ZHN se neboduje! Body získává ten, kdo válku vyhrál, ale poměrně často bude za válku 0 bodů, protože k ideální nebo k obtížné válce bude mít daleko. Maximum bodů z jedné války je několik tisíc.

Aktuální pořadí lze sledovat v menu „Hledej” s nasteveným filtrem: Dle rasy - Vše mimo Strážce, Seřadit podle - Válečného umění.

Obchodní umění

Jde o hodnocení schopnosti farmářů a obchodníků, boduje se jejich schopnost získání Lt obchodem a prodejem výrobků. Sleduje se průměrná hodnota OU za posledních 20 dní.

Aktuální pořadí lze sledovat v menu „Hledej” s nasteveným filtrem: Dle rasy - Vše mimo Strážce, Seřadit podle - Obchodního umění.

Tato tabulka se hodnotí pouze na farmářském serveru.

Předsedové a císaři

Boduje se úspěšnost podřízených a to až po získání výsledků z ostatních tabulek a úkolů - nejúspěšnější předseda či císař je ten, jehož podřízení získají v průměru nejvíce bodů. Toto bodování je zavedeno z důvodu, že někteří vládci věnují hodně času na organizaci svých politických seskupení a nemají již čas na kvalitní správu svého panství - dosažené úspěchy jejich podřízených pak nejlépe vypovídají o jejich kvalitách.

Při bodování se nejprve vyhodnotí všechny ostatní úkoly a tabulky, následně se pro každé politické seskupení vypočítá průměrný počet získaných bodů členů tohoto seskupení včetně předsedy čí císaře, přičemž pro sdružení a nadace se průměr počítá ze všech členů sdružení či nadace a pro císařství se průměr počítá z vlastních bodů císaře a všech jeho přímých podřízených guvernérů. Z bodování budou vyloučeny všechny sdružení, které nebudou mít ke konci věku alespoň 5 členů. Dále budou z bodování vyloučeny nadace, jejichž počet členů v členských sdruženích celkem bude menší jak 10. A také budou vyloučeni z bodování všichni imperátoři, jejichž počet podřízených imperátorů bude menší jak 3 - tedy budou se hodnotit jen císaři s nejméně 3 guvernéry.

Dále se pak tento průměrný počet bodů sdružení či nadace rozdělí mezi všechny předsedy, které dané sdružení či nadace měly a to ve stejném poměru, v jakém je jejich doba setrvání ve funkci tohoto seskupení. Mělo-li sdružení po celou dobu pouze jednoho předsedu, pak mu náleží všechny body, mělo-li sdružení např. dva předsedy, kdy jeden byl předsedou 10 dní a druhý 30 dní, pak se body rozdělí v poměru 10 ku 30. Císaři vždy náleží plný počet bodů, protože na postu císaře se střídat nedá.

Pořadí předsedů a císařů bude pouze jedno a to společné pro všechny předsedy i císaře.

  • 1. Platí od 39. věku hry Nadace a říše.
TOPlist