Bojový sektor

V galaxii nyní platí zákaz Strážců v osídlování planet sektoru dávného Trantoru. Nikdo přesně neví, proč Strážci tento zákaz vydali, ale za to všichni vědí o neoficiální soutěži vládců v držení planet právě tohoto sektoru galaxie. Zřejmě jde o nějakou formu občanské neposlušnosti a to je lákavá pro všechny ctižádostivé vládce, kteří se chtějí ukázat. Kdo bude nejlepší?

Zadání úkolu

 1. V sektoru dávného Trantoru nelze osídlovat žádné planety a nelze v něm ani vytvořit domovskou planetu. Také není možné do tohoto sektoru planetu přesunout galaktickým oknem nebo ji zde vytvořit rotamarem. Z tohoto pravidla existují vyjímky popsané dále.
 2. Vytvoření obchodní planety v tomto sektoru je možné.
 3. Každá desátá osídlovaná planeta a dále pak dvacátá, třicátá a každá planeta osídlovaná v pořadí jako násobek deseti bude automaticky přesunuta na náhodně vybranou pozici v sektoru dávného Trantoru. Při osídlování nezáleží na počtu vlastněných planet vládcem, ale na skutečném pořadí osídlování. Pořadí osídlování se počítá každému vládci zvlášť.
  Při tomto přesunu planety je vytvořena nová hvězda (je-li to možné) a planeta umístěna k této hvězdě. Hvězda i pozice u hvězdy je volena optimálně k rase vládce.
 4. Při použití galaktického okna nelze planetu přesunout do sektoru dávného Trantoru, ale v případě selhání GO je možné, že planeta do tohoto sektoru skočí. Použití galaktického okna pro přesun planety ven z tohoto sektoru nebo v rámci tohoto sektoru není nijak omezeno.
 5. Obranný bonus všech planet v sektoru dávného Trantoru je snížen na polovinu a dále ještě ponížen o 20. Obranný bonus těchto planet může být tedy i záporný!
  Bonus výzkumem vlastenectví nebo bonusy hrdinů obránců tímto nejsou dotčeny.
 6. Sektor dávného Trantoru je na mapě galaxie přímo ve středu a je označován žlutou barvou.
  Standardní mapa sektorů galaxie

Bodování a odměny

 1. Průběžné body se přiřazují každému vládci za každou drženou planetu v sektoru dávného Trantoru. Tyto body se přiřazují každým přepočtem a to tak, že za každou planetu bez rozdílu typu a velikosti se přiřadí 24 průběžných bodů denně. Jeden přepočet probíhající po dvou hodinách tedy přidá přibližně dva body.
 2. Další průběžné body se navíc přiřazují každému vládci za každou drženou planetu v sektoru dávného Trantoru v závislosti na velikosti planety. Množství denních průběžných bodů dle tohoto bodu je rovno součtu průměrů všech planet v bodovaném sektoru děleno 400. Tedy za planetu o průměru 20 000 km lze získat dalších 50 bodů denně.
 3. Všechny průběžné body se úročí při každém přepočtu tak, aby denní úročení bylo cca 10%. Při úročení se pracuje pouze s celými čísly, takže úroky se neprojeví, pokud nebudete mít alespoň cca 120 bodů.
 4. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 300 průběžných bodů.
 5. První v pořadí za každou rasu získá 200 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 10 bodů méně, tedy celkem se boduje 20 pořadí z každé rasy.
 6. První 3 vládci v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 7. Prvních 10 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta.

Poznámky

V menu Info ve hře je položka "Osídleno", která vám počítá, kolik planet jste osídlili, aby nebylo nutné si to počítat někde na papíře.

TOPlist