Bonusové planety za bojové body

Úkolem je získávání bodů ve válkách a tyto body se mohou měnit za zvláštní bonusy pro planety. Za zvláštní planety pak budou body do pořadí v úkolu.

Pravidla

Zisk bojových bodů

 1. Bojové body lze získat z každé bitvy, pokud způsobíte druhé straně ztráty jednotek alespoň 10M síly
 2. Počet získaných bodů lze spočítat dle vzorce: BojovéBody = ZtrátaObrany / MocnostÚtočníka ± (0 až 5)
 3. Pro výpočet bojových bodů dále platí:
  • Je-li MocnostÚtočníka menší jak 250k, pak je právě 250k
  • Jsou-li BojovéBody menší jak 0, pak jsou právě 0
  • Jsou-li BojovéBody větší jak 49, pak jsou právě 49
 4. Bojové body se nezjískají z válek vedených proti Pánu meteoroidů.
 5. Bojové body se úročí při každém přepočtu tak, aby denní úročení bylo cca 10%
 6. Aktuální stav bojových bodů lze vidět v menu info a v detailu vládce z menu hledej

Bonusový statut planety

 1. Bojové body lze použít ke změně statutu planety na některý ze zvláštních statutů - to lze provést v detailu vlastní planety
 2. Ihned při této změně budou k planetě přiřazeny bonusy (popř. malusy) a vládce získá průběžné body do pořadí úkolu
 3. Podle počtu nabídnutých bojových bodů si určíte, na jaký statut planety chcete měnit, ale náhodná funkce vám pak určí, jaký statut planeta dostane
 4. Podle počtu použitých bojových bodů se také řídí počet získaných průběžných bodů
 5. Tabulka směny bojových bodů
  • za 5 bojových bodů získáte 5000 průběžných bodů, s pravděpodobností na 90% získá planeta statut zvláštní a na 10% se statut nezmění
  • za 15 bojových bodů získáte 15000 průběžných bodů, s pravděpodobností na 50% získá planeta statut zvláštní a na 50% statut neobyčejná
  • za 30 bojových bodů získáte 30000 průběžných bodů, s pravděpodobností na 30% získá planeta statut zvláštní, na 30% získá planeta statut neobyčejná a na 40% statut vzácná
  • za 50 bojových bodů získáte 50000 průběžných bodů, s pravděpodobností na 30% získá planeta statut neobyčejná, na 50% získá planeta statut vzácná a na 20% statut legendární
 6. Podle získaného statutu planety získá planeta bonusy či malusy
  • statut zvláštní přidá 0 až 1 bonus v rozmezí -10% až +15%
  • statut neobyčejná přidá 0 až 2 bonusy v rozmezí -10% až +20%
  • statut vzácná přidá 0 až 2 bonusy v rozmezí -5% až +30%
  • statut legendární přidá 0 až 3 bonusy v rozmezí -5% až +60%
 7. Seznam možných bonusů
  • Množení: při přepočtu zvýší přírustek obyvatel na planetě
  • Těžba: při přepočtu zvýší množství natěžených surovin na planetě (Kt, Fz, Nq, Pl)
  • Výzkum: při přepočtu zvýší množství získaných výzkumných bodů
  • Bonus obrany: při zahájení války na planetu zvedne o tento bonus bonus obrany planety
  • Antiútok: při zahájení války na planetu poníží o tento bonus bonus útoku
  • Kapacita továren: navýší kapacitu továren na výrobky
  • Kapacita zbrojení: navýší kapacitu zbrojovek pro zbrojení
 8. Další nastavení bonusů
  • Množení: nebude přiřazen pro UI vládce
  • Výzkum: může být přiřazen pouze planetě Terrana
  • Kapacity - technický problém: při zbrojení či výrobě výrobků se zobrazují stále kapacity jen bez bonusů, ale server s těmato bonusovýma kapacitama počítá, takže pokud máte bonus kapacity a vyzbrojíte 100% kapacity podle informace z Flashe, pak vám server nečerpá celých 100%, a naopak při malusu vám zase zbrojenou sílu poníží
 9. Průběžné body se úročí při každém přepočtu tak, aby denní úročení bylo cca 25% (protože průběžné body se úročí více jak bojové body, doporučuji směnu neodkládat)
 10. Změna statutu planety je možná pouze pro běžné planety

Změna majitele bonusové planety

 1. Při změně majitele se statut planety včetně všech bonusů a malusů ruší
 2. Při dobytí planety ztrácí obránce průběžné body dle statutu planety
  • statut zvláštní: 10000 průběžných bodů
  • statut neobyčejná: 30000 průběžných bodů
  • statut vzácná: 60000 průběžných bodů
  • statut legendární: 100000 průběžných bodů

Zvěd

 1. Zvěd dle zkušeností může odhalit statut a bonusy planety a tím získat i nějaké nové zkušenosti

Bodování a odměny

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí pro každou rasu zvlášť
 2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 1000 průběžných bodů
 3. První v pořadí za každou rasu získá 200 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 10 bodů méně, tedy celkem se boduje 20 pořadí z každé rasy
 4. První 3 vládci v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm
 5. Prvních 10 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta
TOPlist