Drobné mise

Tento úkol se skládá z více drobných úkolů - misí. Do těchto misí patří běžné činnosti ve hře, které každý vládce provádí a tedy je běžně zná a používá. Nyní je tu seznam několika činností, za jejichž provedení budou přiděleny body a rychlejší budou zvýhodněni úročením těchto bodů.

Zadání úkolu

Již z úvodu je jasné, že nejde o nic složitého. Cílem je splnit co nejvíce misí a v co nejkratším čase. Za každou splněnou misi získáte průběžné body a ty se vám pak dále úročí, takže čím dříve misi splníte, tím více bodů za ni do konce věku získáte. Nepředpokládá se, že všichni splní všechny mise, už jen proto, že některé mise jsou splnitelné jen pro některé rasy. A z toho také vyplývá, že vyhodnocení bude pro každou rasu zvlášť.

Úročení

Průběžné body se úročí přibližně 2% denně1. V případě, že má vládce obchodní umění v mínusu, pak jeho úročení neprobíhá!

Seznam misí

Ještě bude před začátkem věku a možná i krátce po začátku věku doplněn.

Některé mise se mohou i překrývat, pak jedna činnost se může počítat i vícekrát. Například u mise "Vytvoř army obchodku" splníte současně i část mise "Vytvoř 3 libovolné obchodní planety".

Mise body
Osídli 20 planet 1 000
Vytvoř army obchodku 1 000
Vytvoř 3 libovolné obchodní planety 2 000
Dokonči 3 výzkumy 1 000
Nazbroj 1 G jednotek 1 000
Proveď libovolný upgrade na 50% 1 000
Proveď libovolný upgrade na 100% 2 000
Použij 50× galaktické okno 1 000
Vyrob 5 M ks výrobků 1 000
Znič nepřátelům celkem 200 M army 2 000
Znič nepřátelům celkem 2 G army 5 000
Znič v jedné bitvě nepříteli 50 M army 2 000
Znič v jedné bitvě nepříteli 500 M army 5 000
Vyrob 2 M androidů 1 000
Vyrob 25 k prosperátorů 1 000
Vytěž suroviny v ceně 2 G Lt 1 000
Prodej na svých planetách výrobky za 1 G Lt 1 000

Způsob protivníkovi 10× dvojnásobné ztráty v bitvě
Minimální vlastní ztráty v této bitvě musí být 30 M síly

1 000
Způsob protivníkovi 20× trojnásobné ztráty v bitvě
Minimální vlastní ztráty v této bitvě musí být 60 M síly
2 000
Přidané mise pro 68. věk a následující
Body
Dokonči 1 závod sportovních quentinů 1 000
Dokonči 3 závody sportovních quentinů 3 000
Vytěž 5 M fuzolu - poznámka 1
1 000
Vytěž 15 M fuzolu - poznámka 1 3 000
Vytěž 35 M naquadahu - poznámka 1 1 000
Vytěž 100 M naquadahu - poznámka 1 3 000
Vytěž 120 M plutonia - poznámka 1 1 000
Vytěž 350 M plutonia - poznámka 1 3 000
Dobyj meteoroid od Pána meteoroidů 1 000
Získej 100 000 exp pro navigátora - poznámka 2
1 000
Získej 100 000 exp pro obránce - poznámka 2 2 000
Získej 100 000 exp pro dobyvatele - poznámka 2 2 000
Získej 50 000 exp pro záškodníka - poznámka 2 1 000
Získej 100 000 exp pro zvěda - poznámka 2 1 000
Získej 100 000 exp pro maršála - poznámka 2 2 000
Získej 50 000 exp pro mezka - poznámka 2 1 000
Získej 100 000 exp pro verbíře - poznámka 2 1 000

Dobyj po jedné planetě od každého typu planety - poznámka 3

1 000
Dobyj po třech planetách od každého typu planety - poznámka 3 4 000
Přidané mise pro 83. věk a následující - poznámka 4 Body
Zastavěnost planet 2 000 celkem
1 000
Zastavěnost planet 3 000 v chráněných sektorech
2 000
Zastavěnost planet 3 000 ve válečných sektorech
3 000

Poznámky:

 1. Počítá se zisk suroviny během přepočtu - tedy těžba mínus spotřeba elektráren, záporný zisk se ignoruje
 2. Počítá se zisk zkušeností pro daný typ hrdiny z jeho hlavní činnosti. Tedy například u zvěda se nepočítají zkušenosti získané při střetu s maršálen a podobně. Dále nezáleží, kolik exp má váš hrdina nebo pro kterého jsou zkušenosti určeny (máte-li více hrdinů daného typu).
 3. Počítají se jen základní planety: Džungle, Hornatá, Mírná, Pouštní, Skalnatá, Vlhká a Vodní
 4. Počítá se dosažení zastavěnosti planet dle vzorce (VýkonTováren je v procentech, tedy nabývá hodnot 0 - 100):
  SoučetZaVšechnyPlanety [(ZastavěnáPevnina + ZastavěnéMoře + ZastavěnýOrbit) x VýkonTováren / 1000000000]

Bodování a odměny

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí pro každou rasu zvlášť.
 2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň (10002) 3000 průběžných bodů.
 3. První v pořadí za každou rasu získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o (153) 30 bodů méně, tedy celkem se boduje (204) 10 pořadí z každé rasy.
 4. První (55) 1 vládce v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 5. První (106) 3 vládci v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
 • 1. Z původních 10% denního úročení bylo počínaje 40. věkem úročení sníženo na 2% denně.
 • 2. Platné před 83. věkem
 • 3. Platné před 83. věkem
 • 4. Platné před 83. věkem
 • 5. Platné před 83. věkem
 • 6. Platné před 83. věkem
Tagy
TOPlist