Nadace proti impériím

Úkolem věku je soutěž o nejmocnější nadaci a o nejmocnějšího císaře. Tyto nejmocnější uskupení budou pro následující věk odměněni drobnou výhodou. U mocnosti císaře se nevyhodnocuje pouze jeho mocnost, ale také mocnost všech jeho podřízených guvernérů a jejich podřízených a jejich podřízených atd., přičemž nadace se vyhodnocuje podle jejích členů.

 Současně se pak ještě vyhodnotí, zda je mocnější nejmocnější nadace nebo nejmocnější císař a ten mocnější pak získá pro svou politiku (demokraty či imperátory) drobnou výhodu pro následující věk.

Tímto pokračuje vlastní boj „Nadací a Říší”.

Zadání úkolu

 1. Do mocnosti nadace se počítá součet mocností všech členů nadace, kteří svou politiku za posledních 14 dní nezměnili. Stejně tak do soutěže budou zařazeny pouze nadace, které byly založeny alespoň 14 dní před koncem věku a také pouze jejich členské sdružení, které do nadace vstoupily alespoň 14 dní před koncem věku.
 2. Pořadí nadací v mocnosti se určí dle mocnosti nadace dle článku 1) sestupně, pokud bude shoda mocností na 1. místě, pak se za vítěze považují všechny nadace, které mají tento shodný nejvyšší výsledek.
 3. Do mocnosti císařství se počítá součet mocnosti imperátora a mocností všech jemu podřízených imperátorů a jejich podřízených imperátorů a to postupně až do okamžiku, kdy nejpodřízenější imperátor již nebude mít žádné podřízené. Tedy součet mocností imperátorů je součtem na předem nedefinovaném počtu úrovní a záleží pouze na schopnostech císaře, jak dlouhá bude tato součtová řada. Vzhledem k možnému zacyklení vztahů se počítá mocnost každého imperátora jen jednou! Stejně jako u nadací zde platí omezení poslední změny politiky ve stejném termínu. Změna politiky imperátora po tomto termínu ale způsobí, že se nebudou počítat ani jeho podřízení, protože se tímto přerušuje řada vztahů! Stane-li se imperátor guvernérem, je to také považováno za změnu politiky.
 4. Pořadí císařství v mocnosti se určí dle mocnosti císařství dle článku 3) sestupně, pokud bude shoda mocností na 1. místě, pak se za vítěze považují všechna císařství, která mají tento shodný nejvyšší výsledek.
 5. Uvnitř císařství se dále může stanovit pořadí podřízených imperátorů, bude-li to vyžadovat situace, a to tak, že se seřadí všicni podřízení imperátoři na všech úrovních podle mocnosti jejich císařství sestupně.
 6. Mocnost jednotlivých vládců se upravuje přepočty probíhajícími v intervalech do 60 minut a mocnost je průměrována za posledních 20 dní. V okamžiku skončení věku se již nebude provádět žádný srovnávací přepočet, který by zajistil, aby všichni vládci měli poslední přepočet mocnosti v okamžiku konce věku a tedy stejně. Vzhledem k průměrování za delší období je tento rozdíl zanedbatelný a pokud chcete mít jistotu vítězství, pak si zajistěte cca hodinový náskok mocnosti.
 7. Mocnost nadace i císařství bude sečtena aktuálně na konci věku a tedy všem ve stejný okamžik, sčítat se budou mocnosti jednotlivých vládců dle článku 6).

Odměny

 1. Všichni členové vítězné nadace, kteří svou politiku za posledních 14 dní nezměnili, získají hrdinu Studenta se zkušeností 1 000 a stářím 0 vzhledem k zahájení věku. Tato odměna se bude přidělovat jednorázově.
 2. Všichni členové vítězné nadace, kteří svou politiku za posledních 14 dní nezměnili, také získají možnost stavby budovy Hyperion s možností zbrojení jednotky intoxikátor v této budově. Tato odměna se bude přidělovat pouze pro následující věk.
 3. Další výhodou pro všechny členy vítězné nadace, kteří svou politiku za posledních 14 dní nezměnili, bude zvýšení maximálního možného upgrade o jeden level, tedy o 3%, a to na všechny možné upgrady s vyjímkou upgrade zdokonalení rotamaru. Tato odměna se bude přidělovat pouze pro následující věk.
 4. U císařství, jehož řetězec imperátorů ve vztazích podřízený a nadřízený se skládá z nejvýše 30 imperátorů, se za pojem „všichni nejlepší” povazují všichni imperátoři tohoto císařství, kteří svou politiku za posledních 14 dní nezměnili. U císařství, jehož řetězec imperátorů ve vztazích podřízený a nadřízený se skládá z více jak 30 imperátorů, se za pojem „všichni nejlepší” povazují pouze imperátoři, kteří jsou uvnitř císařstí v pořadí mocnosti nejvýše na 30. místě dle článku Zadání 5).
 5. Všichni nejlepší členové vítězného císařství získají hrdinu Studenta se zkušeností 1 000 a stářím 0 vzhledem k zahájení věku. Tato odměna se bude přidělovat jednorázově.
 6. Všichni nejlepší členové vítězného císařství také získají možnost stavby budovy Hyperion s možností zbrojení jednotky Quentin v této budově. Tato odměna se bude přidělovat pouze pro následující věk.
 7. Další výhodou pro všechny nejlepší členy vítězného císařství bude zvýšení maximálního možného upgrade o jeden level, tedy o 3%, a to na všechny možné upgrady s vyjímkou upgrade zdokonalení rotamaru. Tato odměna se bude přidělovat pouze pro následující věk.
 8. Bude-li mít větší mocnost vítězná nadace jak vítězné císařství, pak všichni demokraté (členové sdružení a nadací) v následujícím věku budou oprávněni vyzkoumat jeden výzkum navíc oproti omezení počtu výzkumů s omezením dle bodu 10).
 9. Bude-li mít větší mocnost vítězné císařství než vítězná nadace, pak všichni imperátoři v následujícím věku budou oprávněni vyzkoumat jeden výzkum navíc oproti omezení počtu výzkumů s omezením dle bodu 10).
 10. Aby nedocházelo ke změně politiky jen z důvodu možného dalšího výzkumu a následně k návratu zpět na opačnou politiku, pak využití výhody dle bodů 8) a 9) je možné pouze v případě, že vládce za posledních 21 dní svou politiku nezměnil! Pokud bude změněna politika po využití této výhody, pak se již tato výhoda neodebírá ale vládci zůstává i nadále.
 11. Odměny vládcům, kterým odměna náleží se budou přidělovat nejpozději do pátého dne následujícího věku, ale je možné, že budou přiděleny již při restartu věku.
 12. Resetem vládce během věku, který využíval odměny dle bodů 2) nebo 6) se automaticky ruší možnost využívání této odměny, ostatní odměny jsou platné i po resetu a to po dobu trvání celého následujícího věku.

Bodování

 1. Maximum bodů: 50
  Počet bodovaných míst: nadace max. 21, císařství max. 30
  Zaměření bodování: nadace a císařství
 2. Všichni členové vítězné nadace získají body za vítězství a to tak, že se určí jejich pořadí dle mocnosti vládce.
 3. Uvnitř vítězného císařství se určí pořadí jednotlivých imperátorů podle mocnosti jejich císařství a prvních 30 imperátorů bude bodováno.
TOPlist