Ovládací panel obelisku

Galaxie je plná různých záhad a artefaktů. Vzhledem k tomu, že již byla obydlena předky a zřejmě i dalšíma rasama, není o překvapení nouze. Tento věk byl objeven obelisk předků, ve kterém je zakódována určitě nějaká zajímavá informace. Odhaduje se, že se jedná o stavební plány bojové jednotky prolongos. Bohužel, ovládací panel k obelisku je značně poškozen a tak galaxii zachvátila „zlatá horečka” s cílem najít střípky ovládacího panelu k jeho sestavení a obnovení jeho funkce. Strážci přislíbili dvěma prvním politickým seskupením, že jim bude v případě úspěchu umožněno tyto plány po dobu jednoho věku využívat.

Pravidla

 1. Úkol je určen pro nadace a impéria. Přičemž pro bodování je důležité, jak dlouho který vládce v dané nadaci či impériu byl, a to v době od vyhlášení začátku úkolu. V případě impérií je úkol přiřazen k nejvýše postavenémi císaři.
 2. Úkol začíná se startem věku a ihned je možné najít jednotlivé části ovládacího panelu. Konec úkolu je s koncem věku.
 3. Cílem je poskládat ovládací panel (jednoduchá skládačka) z jednotlivých nalezených částí (různobarevné trojúhelníky). Aby ovládací panel fungoval, je nutné jeho jednotlivé části skládat pouze stejnou barvou k sobě - strany trojúhelníku se mohou dotýkat pouze tehdy, když se jejich barvy na hraně doteků shodují.
  Obrázek demonstruje špatné složení ovládacího panelu obelisku. Nefunkční spojení je označeno křížkem.
  Ovládací panel obelisku
 4. Ve hře je několik barevných sad, ze kterých bude možné poskládat i více ovládacích panelů, takže každá politika si sama zvolí, kterou variantu vytvoří. Toto nemusí nikde předem hlásit, prostě použije ty díly, který se jí budou hodit.
 5. Na obrázku můžete vidět seznam možných dílů - krystalů ovládacího panelu. Tyto díly jsou číslovány a při získání některého dílu se v hlášení objeví toto číslo. Každý díl obelisku lze vlastnit pouze jedenkrát, pokud získáte podruhé stejný díl, pak se vám žádný nový díl nepřidá, ale v hlášení bude věta: "Tento díl obelisku již máte ve sbírce."
  Seznam dílů obelisku
 6. Pro práci na panelu bude po zahájení úkolu v menu přidána nová položka „Obelisk”.
 7. Jakmile bude mít některá politika složený ovládací panel, tak odešle jeho data ke kontrole funkčnosti k tomu připraveným tlačítkem. Bude-li obelisk funkční, daná politika se zařadí do pořadí vítězů. Pokud nebude ovládací panel funkční, pak se dané politice sníží maximum bodů k rozdělení (dle bodu Bodování 1.) o 200 a bude moci za 24 hodin pokus opakovat.
 8. Jednotlivé díly lze získat několika způsoby, přičemž každý způsob dává jiné typy dílů. Takže pokud se někdo soustředí pouze na jeden způsob získávání dílů ovládacího panelu, tak nebude schopen ovládací panel zkompletovat.
 9. Možnosti získání dílů - žádná z možnosti není stoprocentní:
  • Hrdina zvěd umístěný na cizí planetě se zkušeností 30k a více může některé díly nalézt. Úspěšnější bude zkušenější zvěd.
  • Při osídlení planety mimo meteoroidů je možnost nalezení dílu panelu tím větší, čím méně má vládce planet.
  • Při osídlení meteoroidu, který dříve patřil Pánu meteoroidů, je pravděpodobnost nalezení dílu panelu velmi vysoká.
  • Při dobytí planety se vždy znovu prohledává dobytá planeta a není vyloučeno, že se na ní najde nějaký nový díl k obelisku.
 10. Všechny získané díly ovládacího panelu vládcem jsou ihned předány k dispozici do jeho politiky (nadace či impéria). Pokud vládce není členem nadace ani impéria, pak zádný díl nenajde!

Bodování a odměny

 1. První nadace nebo impérium, které sestaví ovládací panel obelisku získává k rozdělení 5000 bodů. Každá další nadace či impérium pak o 1000 bodů méně, tedy celkem bude 5 pořadí.
 2. Body v rámci jedné politiky se rozdělí v poměru doby, kterou jednotliví vládci v té politice strávili, přičemž na jednoho vládce je maximum 1/10 ze všech bodů k rozdělení. Dále je podmínkou k získání bodů vládcem to, že byl v dané politice alespoň 10 dní.
  Příklad: Nadace N je druhá v pořadí a tak má k rozdělení 4000 bodů. Od počátku věku se v ní vystřídali tito vládci po tuto dobu: A - 50 dní, B - 40 dní, C - 40 dní, D - 20 dní, E - 11 dní, F - 10 dní, G - 7 dní. Vládce G nesplnil limit 10 dní, takže se nepočítá. Ostatní si dělí body v poměru 50 ÷ 40 ÷ 40 ÷ 20 ÷ 11 ÷10, což vychází na body  1170, 936, 936, 467, 257 a 234. Nyní se použije pravidlo, že to nesmí být víc jak 1/10 ze všech bodů k rozdělení, takže v tomto příkladu je to 1/10 ze 4000, což je 400. Konečné body pro vládce budou tedy: A - 400, B - 400, C - 400, D - 400, E - 257, F - 234, G - 0.
 3. Všichni členové prvních dvou vítězných politik, kteří získají alespoň jeden bod, získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů a prolongů  v něm.
 4. Všichni členové prvních pěti vítězných politik, kteří získají alespoň jeden bod, získávají pro další věk hrdinu studenta.
Tagy
TOPlist