Ovládání hvězdných systémů

Zadání úkolu

Úkol je určen pro základní politická uskupení, jako jsou sdružení a impéria. Ve své politice si pak vládci pomáhají a jejich výsledek je společným dílem, za které jim náleží společná odměna.

Cílem úkolu je ke konci věku ovládat co nejvíce hvězdných systémů v jednotlivých sektorech galaxie.

Pravidla úkolu

 1. Během věku se neudělují žádné průběžné body, ale bude pouze jedno závěrečné bodování s vyhodnocením a udělením odměn.
 2. Kromě závěrečného vyhodnocení bude během věku několikrát provedeno průběžné bodování pro získání informací o tom, jak si kdo vede. Toto průběžné bodování je pouze orientační a nikdo z něj nezíská žádné body ani odměny.
 3. Soutěží mezi sebou sdružení a impéria, přičemž za impérium se zde považuje vždy jeden císař a k tomu všichni jeho přímí podřízení guvernéři.
 4. Na konci věku se sečtou body za ovládané hvězdné systémy, přičemž nezáleží, jakým způsobem byly planety v HS nabyty (osídlením, koupí, dobytím,...).

Bodování

 1. V každém sektoru se vytvoří pořadí politik podle získaných bodů dle následující tabulky. Tabulka uvádí typ hvězdy a počet bodů, které politika získá, když její členové budou vlastnit uvedený počet planet. Není tedy nutné, aby planety v HS vlastnil jeden vládce, ale stačí, když to budou vládci z jednoho sdružení či impéria.
  Hlavička tabulky uvádí počet vlastněných planet a v řádcích jsou potom body v závislosti na hvězdném systému. Máte-li například 5 planet u zeleného slunce, pak za to budou 2 body.

  Hvězda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Modrý trpaslík 0 0 1 3 - - - - - - - -
  Zelené slunce 0 0 0 1 2 5 - - - - - -
  Klidatiové slunce 0 0 0 0 0 1 3 7 -
  -
  -
  -
  Žlutý trpaslík 0 0 0 0 0 0 1 3 6 9 - -
  Rudý obr 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 11
 2. Dále se všechny získané body za sektor vynásobí počtem politik, které v tomto sektoru získaly alespoň 15 bodů.
 3. Nakonec se sečtou všechny body každé politiky ze všech sektorů a vytvoří se z nich konečné pořadí. Sdružení a impéria mají jedno společné pořadí.

Konečné pořadí a odměny

 1. Podle konečného pořadí dle bodu Bodování 3) získají všichni členové vítězné politiky 300 bodů do bodování věků a dále pak každá další politika v pořadí o 50 bodů méně.
 2. Všichni členové prvních tří vítězných politik, získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 3. Všichni členové nejlepšího sdružení a nejlepšího impéria, získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení prolongů v něm.
 4. Všichni členové nejlepší politiky z každého sektoru, v němž získaly alespoň 3 politiky po alespoň dvaceti bodech, získávají pro další věk hrdinu studenta.
 5. Může se stát, že imperátor dosáhne bodování dvakrát: jednou za své impérium a své guvernéry, podruhé jako guvernér svého císaře. V takovém případě bude pro něj použito pouze jedno bodování a to s lepším výsledkem.
TOPlist