Ovládání hvězdných systémů v 39. věku na farmářském serveru

Kompletní zadání úkolu

Konečné výsledky pořadí plnění úkolu 39. věku

Do bodování jsou zahrnuty pouze výsledky s nějakými body, tedy systémy s málo ovládanýma plametama nejsou uvedeny.
V případě imperátorů se může stát, že některý imperátor bude vyhodnocen dvakrát, protože jednou to bude za své impérium a podruhé za impérium svého císaře. V takovém případě má nárok na body a odměny pouze ze svého lepšího umístění.

Situace v sektoru Rameno galaktické říše
Politika HS 1 hvězda planet body
Sdružení Marmor 141 Zelené slunce 4 1
Sdružení Marmor 1108 Rudý obr 8 1
Sdružení Marmor 1177 Rudý obr 11 8
Pořadí v sektoru Rameno galaktické říše
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení Marmor 10 10  

Situace v sektoru Oblast první říše
Politika HS 2 hvězda planet body
Sdružení Mixle v pixle 1243 Rudý obr 8 1
Pořadí v sektoru Oblast první říše
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení Mixle v pixle 1 1  

Situace v sektoru Místo nekronské invaze
Politika HS 3 hvězda planet body
Impérium Phoenix 737 Modrý trpaslík 4 3
Pořadí v sektoru Místo nekronské invaze
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Impérium Phoenix 3 3  

Situace v sektoru Oblast dávné rasy
Politika HS 4 hvězda planet body
Sdružení Grafoterapní pervazivum 677 Rudý obr 11 8
Sdružení Grafoterapní pervazivum 1273 Žlutý trpaslík 10 9
Pořadí v sektoru Oblast dávné rasy
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení Grafoterapní pervazivum 17 17  

Situace v sektoru Místo první vědecké nadace
Politika HS 5 hvězda planet body
Impérium Antalia 22 Zelené slunce 4 1
Impérium Antalia 95 Rudý obr 9 2
Impérium Antalia 243 Klidatiové slunce 6 1
Impérium Terens 490 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Antalia 490 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Terens 574 Zelené slunce 4 1
Impérium Antalia 574 Zelené slunce 6 5
Impérium Antalia 658 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Antalia 701 Klidatiové slunce 8 7
Sdružení Grafoterapní pervazivum 790 Rudý obr 8 1
Impérium Antalia 817 Rudý obr 8 1
Sdružení Grafoterapní pervazivum 859 Rudý obr 11 8
Sdružení Grafoterapní pervazivum 886 Rudý obr 9 2
Sdružení Mixle v pixle 905 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Antalia 914 Rudý obr 12 11
Impérium Terens 916 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Antalia 916 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Antalia 918 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Antalia 924 Žlutý trpaslík 8 3
Impérium Antalia 931 Žlutý trpaslík 10 9
Impérium JohnC 938 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Antalia 938 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Antalia 951 Žlutý trpaslík 8 3
Impérium Antalia 996 Žlutý trpaslík 10 9
Impérium Terens 997 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Antalia 997 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Terens 1037 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Antalia 1037 Modrý trpaslík 4 3
Pořadí v sektoru Místo první vědecké nadace
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Impérium Antalia 65 65  
2 Sdružení Grafoterapní pervazivum 11 11  
3 Impérium Terens 7 7  
4 Sdružení Mixle v pixle 3 3  
5 Impérium JohnC 1 1  

Situace v sektoru Rameno Strážců
Politika HS 6 hvězda planet body
Sdružení Grafoterapní pervazivum 588 Rudý obr 10 5
Sdružení Grafoterapní pervazivum 719 Zelené slunce 6 5
Sdružení Rodinná Firma 1260 Modrý trpaslík 4 3
Sdružení Rodinná Firma 1408 Rudý obr 10 5
Pořadí v sektoru Rameno Strážců
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení Grafoterapní pervazivum 10 10  
2 Sdružení Rodinná Firma 8 8  

Situace v sektoru Sektor terranské aliance
Politika HS 7 hvězda planet body
Sdružení Grafoterapní pervazivum 43 Rudý obr 11 8
Impérium Antalia 106 Rudý obr 12 11
Impérium Antalia 227 Klidatiové slunce 8 7
Sdružení Schizoidní sapientace 503 Žlutý trpaslík 10 9
Impérium Antalia 564 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Antalia 661 Rudý obr 11 8
Impérium Antalia 861 Žlutý trpaslík 9 6
Impérium JohnC 932 Žlutý trpaslík 7 1
Impérium Antalia 932 Žlutý trpaslík 9 6
Impérium Terens 948 Žlutý trpaslík 7 1
Impérium Antalia 948 Žlutý trpaslík 10 9
Impérium Terens 979 Žlutý trpaslík 7 1
Impérium Antalia 979 Žlutý trpaslík 9 6
Impérium Antalia 987 Žlutý trpaslík 8 3
Impérium Terens 987 Žlutý trpaslík 7 1
Impérium Antalia 1029 Žlutý trpaslík 10 9
Impérium Antalia 1074 Žlutý trpaslík 7 1
Impérium Antalia 1085 Žlutý trpaslík 8 3
Impérium Terens 1114 Rudý obr 10 5
Impérium Antalia 1114 Rudý obr 10 5
Impérium Antalia 1124 Rudý obr 11 8
Impérium Antalia 1153 Zelené slunce 4 1
Pořadí v sektoru Sektor terranské aliance
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Impérium Antalia 86 86  
2 Sdružení Schizoidní sapientace 9 9  
3 Sdružení Grafoterapní pervazivum 8 8  
3 Impérium Terens 8 8  
5 Impérium JohnC 1 1  

Situace v sektoru Okraj galaktické sféry
Politika HS 8 hvězda planet body
Sdružení Marmor 326 Modrý trpaslík 4 3
Pořadí v sektoru Okraj galaktické sféry
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení Marmor 3 3  

Situace v sektoru Kraj druhé technické nadace
Politika HS 9 hvězda planet body
Sdružení Biodromální vaginóza 935 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení gymnázium Litvínov 1090 Modrý trpaslík 4 3
Pořadí v sektoru Kraj druhé technické nadace
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení gymnázium Litvínov 3 3  
2 Sdružení Biodromální vaginóza 1 1  

Situace v sektoru Oblast povstání aliance tří ras
Politika HS 10 hvězda planet body
Impérium ishi Fialstanova 1 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Noise 1 Modrý trpaslík 4 3
Impérium ishi Fialstanova 876 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Noise 876 Modrý trpaslík 4 3
Sdružení Grafoterapní pervazivum 1241 Rudý obr 8 1
Pořadí v sektoru Oblast povstání aliance tří ras
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Impérium ishi Fialstanova 6 6  
1 Impérium Noise 6 6  
3 Sdružení Grafoterapní pervazivum 1 1  

Situace v sektoru Místo kršského povstání
Politika HS 11 hvězda planet body
Sdružení Marmor 742 Žlutý trpaslík 9 6
Sdružení Marmor 869 Žlutý trpaslík 10 9
Sdružení Marmor 884 Žlutý trpaslík 10 9
Sdružení Marmor 964 Žlutý trpaslík 8 3
Sdružení Marmor 988 Žlutý trpaslík 8 3
Sdružení Marmor 1051 Žlutý trpaslík 9 6
Sdružení Marmor 1102 Žlutý trpaslík 8 3
Sdružení Marmor 1104 Modrý trpaslík 4 3
Sdružení Marmor 1125 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Marmor 1138 Žlutý trpaslík 8 3
Sdružení Marmor 1249 Rudý obr 11 8
Sdružení Marmor 1331 Žlutý trpaslík 9 6
Sdružení Marmor 1362 Žlutý trpaslík 9 6
Sdružení Marmor 1453 Rudý obr 11 8
Pořadí v sektoru Místo kršského povstání
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení Marmor 74 74  

Situace v sektoru Oblast dávného Trantoru
Politika HS 12 hvězda planet body
Impérium Golemashi 126 Zelené slunce 5 2
Impérium DestructoR 126 Zelené slunce 5 2
Impérium Golemashi 480 Modrý trpaslík 4 3
Impérium DestructoR 480 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Golemashi 563 Modrý trpaslík 4 3
Impérium DestructoR 563 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Golemashi 646 Zelené slunce 6 5
Impérium DestructoR 646 Zelené slunce 6 5
Impérium Golemashi 751 Žlutý trpaslík 9 6
Impérium DestructoR 751 Žlutý trpaslík 9 6
Impérium HELIUM 3 941 Modrý trpaslík 4 3
Sdružení Schizoidní sapientace 965 Rudý obr 8 1
Impérium seneca.je.buh 1146 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Noise 1146 Modrý trpaslík 3 1
Pořadí v sektoru Oblast dávného Trantoru
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Impérium DestructoR 19 38  
1 Impérium Golemashi 19 38  
3 Impérium HELIUM 3 3 6  
4 Impérium Noise 1 2  
4 Impérium seneca.je.buh 1 2  
4 Sdružení Schizoidní sapientace 1 2  

Situace v sektoru Oblast dávných Whoů
Politika HS 13 hvězda planet body
Impérium Baron X 888 Rudý obr 10 5
Impérium Ornela 888 Rudý obr 9 2
Impérium Baron X 939 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Aliance 1095 Modrý trpaslík 3 1
Pořadí v sektoru Oblast dávných Whoů
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Impérium Baron X 6 6  
2 Impérium Ornela 2 2  
3 Sdružení Aliance 1 1  

Situace v sektoru Oblast prvního Nekrona
Politika HS 14 hvězda planet body
Sdružení Grafoterapní pervazivum 48 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Grafoterapní pervazivum 263 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Grafoterapní pervazivum 744 Klidatiové slunce 8 7
Sdružení Grafoterapní pervazivum 752 Modrý trpaslík 4 3
Impérium Noise 755 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Schizoidní sapientace 844 Rudý obr 8 1
Sdružení Schizoidní sapientace 854 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Grafoterapní pervazivum 906 Modrý trpaslík 3 1
Impérium ishi Fialstanova 953 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Noise 953 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Grafoterapní pervazivum 1004 Rudý obr 11 8
Impérium melrok 1162 Modrý trpaslík 3 1
Impérium Phoenix 1162 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Marmor 1334 Žlutý trpaslík 9 6
Impérium ishi Fialstanova 1384 Žlutý trpaslík 7 1
Pořadí v sektoru Oblast prvního Nekrona
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení Grafoterapní pervazivum 21 21  
2 Sdružení Marmor 6 6  
3 Impérium ishi Fialstanova 2 2  
3 Sdružení Schizoidní sapientace 2 2  
3 Impérium Noise 2 2  
6 Impérium melrok 1 1  
6 Impérium Phoenix 1 1  

Situace v sektoru Místo povstání proti říši
Politika HS 15 hvězda planet body

Situace v sektoru Rameno spojené galaxie
Politika HS 16 hvězda planet body
Sdružení Grafoterapní pervazivum 204 Rudý obr 12 11
Sdružení Aliance 647 Zelené slunce 5 2
Sdružení Aliance 651 Zelené slunce 6 5
Sdružení Aliance 734 Modrý trpaslík 4 3
Impérium divoch 891 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Cabar Feidh 896 Modrý trpaslík 4 3
Sdružení Cabar Feidh 902 Modrý trpaslík 3 1
Sdružení Aliance 903 Modrý trpaslík 4 3
Sdružení Aliance Beta 933 Žlutý trpaslík 7 1
Pořadí v sektoru Rameno spojené galaxie
pořadí Politika body upravené body odměna
1 Sdružení Aliance 13 13  
2 Sdružení Grafoterapní pervazivum 11 11  
3 Sdružení Cabar Feidh 4 4  
4 Sdružení Aliance Beta 1 1  
4 Impérium divoch 1 1  

Celkové součty

Konečné pořadí politik
  Politika body 17 bodování věků 18 odměna
1 Impérium Antalia 151 300 quentin, prolongos
2 Sdružení Marmor 93 250 quentin, prolongos
3 Sdružení Grafoterapní pervazivum 79 200 quentin
4 Impérium DestructoR 38 150  
4 Impérium Golemashi 38 150  
6 Impérium Terens 15 50  
7 Sdružení Aliance 14    
8 Sdružení Schizoidní sapientace 13    
9 Impérium Noise 10    
10 Impérium ishi Fialstanova 8    
10 Sdružení Rodinná Firma 8    
12 Impérium Baron X 6    
12 Impérium HELIUM 3 6    
14 Sdružení Mixle v pixle 4    
14 Sdružení Cabar Feidh 4    
14 Impérium Phoenix 4    
17 Sdružení gymnázium Litvínov 3    
18 Impérium Ornela 2    
18 Impérium seneca.je.buh 2    
18 Impérium JohnC 2    
21 Impérium divoch 1    
21 Sdružení Aliance Beta 1    
21 Sdružení Biodromální vaginóza 1    
21 Impérium melrok 1    

Body vládců

Jmenný seznam bodování vládců a jejich odměn ve hře Nadace a říše. Pokud někomu vychází více odměn za více politik (může být u imperátorů), pak získává pouze jednu a to tu vyšší.

Konečné pořadí vládců
vládce za politiku body odměna
JohnC Impérium Antalia 300 quentin prolongos  
Lord Valmont Impérium Antalia 300 quentin prolongos  
Antalia Impérium Antalia 300 quentin prolongos  
Ottis Impérium Antalia 300 quentin prolongos  
Terens Impérium Antalia 300 quentin prolongos  
Haskeer Sdružení Marmor 250 quentin prolongos  
Monstah Sdružení Marmor 250 quentin prolongos  
usnadnění komunikace Sdružení Marmor 250 quentin prolongos  
Vydra Sdružení Marmor 250 quentin prolongos  
disneygirl Sdružení Marmor 250 quentin prolongos  
Božský Kuzma Sdružení Grafoterapní pervazivum 200 quentin    
Zurag Sdružení Grafoterapní pervazivum 200 quentin    
Svatý Otec Mino Sdružení Grafoterapní pervazivum 200 quentin    
Bulisek Sdružení Grafoterapní pervazivum 200 quentin    
Ruiner Sdružení Grafoterapní pervazivum 200 quentin    
DestructoR Impérium DestructoR 150      
Rodney McKay Impérium DestructoR 150      
Sail Away Impérium DestructoR 150      
Jens Impérium DestructoR 150      
Golemashi Impérium DestructoR 150      
 • 1. ID hvězdného systému
 • 2. ID hvězdného systému
 • 3. ID hvězdného systému
 • 4. ID hvězdného systému
 • 5. ID hvězdného systému
 • 6. ID hvězdného systému
 • 7. ID hvězdného systému
 • 8. ID hvězdného systému
 • 9. ID hvězdného systému
 • 10. ID hvězdného systému
 • 11. ID hvězdného systému
 • 12. ID hvězdného systému
 • 13. ID hvězdného systému
 • 14. ID hvězdného systému
 • 15. ID hvězdného systému
 • 16. ID hvězdného systému
 • 17. průběžné body z předchozích tabulek
 • 18. body do bodování věků
TOPlist