Písmenka za planety

Tento úkol je tak trochu o náhodě, které se dá dopomoci. Za osídlování planet, dobytí planet a koupě planety v aukci (ne v poptávce) jsou vládci přiděleny téměř náhodná písmenka a z těch se pak mohou skládat soutěžní slova za body a okamžitou odměnu.

Pravidla úkolu

 1. Při osídlení planety, dobytí planety válkou (kolonizace, útok ZHN a trestná výprava se nepočítá) a při koupě planety v aukci (předávka planety přes poptávku se nepočítá) bude novému majiteli planety přiděleno jedno pseudonáhodné písmenko abecedy.
 2. Písmenko k přidělení se určí tak, že se dle typu planety a způsobu jejího získání vybere náhodné písmenko ze zásobníku písmen přináležejícího právě typu planety a způsobu jejího nabytí. Následující tabulka zobrazuje tyto zásobníky, ze kterých se vybírá:

  Typ planety Osídlení Aukce Dobytí
  Džungle J, T, D, N, X R, S, T, M, V A, A, A, A, O
  Hornatá I, S, C, M, W M, N, T, P, Q E, E, E, I, Y
  Mírná H, R, B, L, V H, K, J, K, L I, I, I, O, O
  Pouštní G, Q, A, K, U C, D, M, F, G Y, Y, Y, A, E
  Skalnatá F, P, Z, J, T X, T, Z, K, B O, O, O, I, O
  Vlhká E, O, Y, I, S S, T, K, V, W U, U, U, O, I
  Vodní D, N, X, H, R N, M, P, Q, R A, A, A, I, I
  Rudá C, M, W, G, Q I, J, K, L, M E, E, E, Y, Y
  Umělá X, Q, W, X, W F, G, G, F, F Y, W, W, B, Z
  Meteoroid A, K, U, E, O Y, K, B, C, D U, U, U, A, A

  Na velikosti planety nezáleží

 3. V menu hry najdete položku "Písmenka", kde uvidíte, jaká písmenka máte, ale zobrazuje se pouze prvních 36 písmen. Pokud potřebujete nějaké písmenko, které jste získali později a do těch zobrazených 36 se nevejde, pak nezbývá, než nějaké písmenko zahodit a uvolnit tak místo dalšímu v pořadí. Pod těmito písmeny se zobrazuje 12 pozic pro složení soutěžního slova (popřípadě sousloví). Toto slovo je nutné poskládat přesně tak, jak je uvedeno mezi soutěžními slovy (dodržet mezery, pokud jsou) a také ho skládat zleva doprava od první pozice.
 4. Poskládané slovo můžete odeslat k vyhodnocení a pokud je toto slovo mezi soutěžními, pak následuje vyhodnocovací postup:
  1. Všechna použitá písmena budou nenávratně odebrána
  2. Vládci budou přiděleny body do průběžného bodování úkolu
  3. Je-li k tomuto slovu určena i přímá odměna, pak bude tato odměna ihned přidělena
 5. U okamžitých odměn může dojít k několika situacím:
  1. Získá-li vládce UI jednotky a není sám UI, pak dojde v nejbližší době k selhání těchto jednotek na nedostatek energie.
  2. Získá-li vládce jednotky nebo nějaké hi-tech technologie, pak jsou tyto umístěny na jeho domovskou planetu a aby je mohl vidět, bude pravděpodobně nutné aktualizovat seznam planet v menu "Planety".
  3. Získá-li vládce výzkum či upgrade, který není možný pro jeho rasu, pak tato odměna propadá a není přidělena. Přidělují se pouze body do průběžného bodování.
   Stejně tak upgrade rotamaru není možné získat nad 51%.
 6. Následuje tabulka soutěžních slov a odměn z nich

  Slovo Body Odměna
  COLE 50 000 bez odměny
  LT 7 10 k Lt
  LATINIUM 2 981 20 M Lt
  HAFO LATINIA 59 874 500 M Lt
  KT 7 10 Kt
  KRAKATON 2 981 20 k Kt
  FZ 7 200 Fz
  FUZOL 148 300 k Fz
  NQ 7 1 k Nq
  NAQUADAH 2981 2,5 M Nq
  PL 7 5 k Pl
  PLUTONIUM 8 103 10 M Pl
  VB 7 200 VB
  VYZKUMNY BOD 59 874 500 k VB
  ANDROID 1 097 1 M Androidů
  HB 7 1 Hvězná brána
  NT 7 1 Nanoport
  TP 7 1 Teleport
  PRT 20 1 Prosperátor
  HVEZDNABRANA 162 755 15 k Hvězdných bran
  NANOPORT 2 981 300 Nanotransportérů
  TELEPORT 2 981 800 Teleportů
  PROSPERATOR 59 874 900 Prosperátorů
  TAGRIT 403 4478 × Tagrit
  MINA 55 612 × Tagrit
  DRTIC 148 5286 × Drtič
  SKRTIC 403 9160 × Škrtič
  RANAR 148 4934 × Ranař
  BUSIC 148 1575 × Bušič
  ZAMETAC 1 097 78 × Zametač
  VYHLAZOVAC 22 026 887 × Vyhlazovač
  SPALOVAC 2 981 76 × Spalovač
  STILLETTO 8 103 17 × Stilletto
  GYRO 55 1 × Gyro
  SLIZOUN 1 097 1097000 × Slizoun
  SISLA 148 24667 × Šišla
  VITR 55 9 × Vítr
  VICHR 148 18 × Vichr
  TORNADO 1 097 55 × Tornádo
  POSEIDON 2 981 8 × Poseidon
  ZAP 20 1 × Zap
  BIGOS 148 49334 × Bigoš
  STIHACKA 2 981 229308 × Stíhačka
  ORBOSTIHACKA 162 755 3529412 × Orbostíhačka
  KRIZNIK 1 097 115 × Křižník
  BITEVNIK 2 981 117 × Bitevník
  BITEVNI KRIZ 59 874 2218 × Bitevní křižník
  OOS 20 1 × OOS - obranná stanice
  OBR STANICE 22 026 221 × OOS - obranná stanice
  TITAN 148 1 × Titán
  NEKROPOLER 22 026 3671000 × Nekropoler
  NEKROMANTH 22 026 786643 × Nekromanth
  NEKROMORPH 22 026 400473 × Nekromorph
  NEKROMANCER 59 874 1331 × Nekromancer
  NEUTRINO 2 981 4 × Neutrino
  TRIDENT 1 097 5 × Trident
  EREBUS 403 144 × Erebus
  CHIMERA 1 097 220 × Chiméra
  ATLAS 148 1 × Atlas
  ZAKOP EREBU 22 026 25 × Zakopání erebů
  DEIMOS 403 2 × Deimos
  BITEVNI SCAN 59 874 11975 × Bitevní scanner
  STRATOS 1 097 732 × Stratós
  HLIDKA 403 26867 × Hlídka
  KATAMAK 1 097 19 × Katamak
  PRSTENEC 2 981 1 × Prstenec
  QUENTIN 1 097 121889 × Quentin
  INTOXIKATOR 59 874 1197480 × Intoxikátor
  MIMIKRA 1 097 110 × Mimikra
  PROLONGOS 8 103 63 × Prolongos
  KLAMNÝ CIL 22 026 73420 × Klamný cíl
  MAKETA 403 1344 × Klamný cíl
  KRCHA 148 10 k obyvatel vlastní rasy
  WHOA 55 10 k obyvatel vlastní rasy
  TERRAN 403 10 k obyvatel vlastní rasy
  NEKRON 403 10 k obyvatel vlastní rasy
  UI 7 100 Androidů
  PREDEK 403 10 k obyvatel vlastní rasy
  STRAZCE 1 097 10 k obyvatel vlastní rasy
  NAVIGATOR 8 103 Navigátor
  OBRANCE 1 097 Obránce
  DOBYVATEL 8 103 Dobyvatel
  ZASKODNIK 8 103 Záškodník
  ZVED 55 Zvěd
  MARSAL 403 Maršál
  STUDENT 1 097 Student
  MEZEK 148 Mezek
  VERBIR 403 Verbíř
  LOVEC 148 Lovec
  NAR 5 000 bez odměny
  NADACE RISE 200 000 bez odměny
  IBERIS 404 Výzkum: iberis
  VYVYHLAZOVAC 162 755 Výzkum: vyhlazovač
  UI ROBOTICS 22 027 Výzkum: UI robotics
  HRAEIN 404 Výzkum: hraein
  RAZIRNA LT 8 104 Výzkum: razírna Lt
  VY VICHR 1 097 Výzkum: vichr
  AREIN 149 Výzkum: arein
  VY BITEVNIK 22 027 Výzkum: bitevní křižník
  ZERONIN 1 097 Výzkum: zeronin
  VY TRANSPORT 59 875 Výzkum: nekromancer transport
  ROTAMAR 1 097 Výzkum: rotamar
  VYZKUM OOS 8 104 Výzkum: OOS
  ZHNSTILLETTO 162 755 Výzkum: ZHN stilletto
  PTO GYRO 1 097 Výzkum: PTO gyro
  CHRAM VAL 2 981 Výzkum: chrám válečníků
  ZHN POSEIDON 59 875 Výzkum: ZHN poseidon
  PTO ZAP 404 Výzkum: PTO zap
  NEPTUN 404 Výzkum: neptun
  ZHN TITAN 2 981 Výzkum: ZHN titán
  PTO KRTEK 2 981 Výzkum: PTO krtek
  ZHN NEUTRINO 59 875 Výzkum: ZHN neutrino
  PTO TRIDENT 22 027 Výzkum: PTO trident
  TEMPESTOR 8 104 Výzkum: tempestor
  ZHN EREBY 2 981 Výzkum: ZHN zakopání erebů
  PTO DEIMOS 8 104 Výzkum: PTO deimos
  HACKOVANI 8 104 Výzkum: hackování
  STITY STRAT 22 027 Výzkum: štíty stratósů
  VY SCAN 404 Výzkum: bitevní scanner
  VY RANAR 1 097 Výzkum: ranař
  HRYNK 149 Výzkum: hrynk
  MORPHEUS 2 981 Výzkum: morpheus
  E VYTEZNOST 22 027 Výzkum: výtěžnost energolodí
  VY MAKETY 2 981 Výzkum: makety
  VY TELEPORT 22 027 Výzkum: teleport
  ENERGIE 1 097 6% upgrade: energie
  VYCVIK 404 3% upgrade: výcvik
  STUDIE VALKY 59 875 9% upgrade: studie války
  VLASTENECTVI 162 755 12% upgrade: vlastenectví
  DEFENSIVA 8 104 6% upgrade: vlastenectví
  VZDELANI 2 981 3% upgrade: vzdělání
  TEZBA 149 3% upgrade: těžební technologie
  UP ROTAMAR 8 104 6% upgrade: rotamar
  UP SCANNER 8 104 6% upgrade: bitevní scanner
  UP HRYNKY 2 981 6% upgrade: hrynky
  DEGRADACE 8 104 6% upgrade: zpomalení degradace
  UCINNOST OOS 59 875 12% upgrade: účinnost OOS


  Přidaná slova od 59. věku

  Slovo Body Odměna
  BC 5 2 × Výrobek: bojový čip
  CC 5 3 × Výrobek: centrální čip
  BOJOVY CIP 10 000 200 × Výrobek: bojový čip
  CENTRALNICIP 150 000 4 000 × Výrobek: centrální čip
  FRENANT 1 000 1 000 × Výrobek: frenant
  GEDRISON 3 000 3 000 × Výrobek: gedrison
  HYBRALIS 3 000 2 000 × Výrobek: hybralis
  APOLINT 1 000 2 000 × Výrobek: apolint

Bodování a odměny

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí provšechny rasy dohromady .
 2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 50 průběžných bodů.
 3. První v pořadí  získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 10 bodů méně, tedy celkem se boduje 30 pořadí.
 4. Prvních 5 vládců v pořadí pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 5. Prvních 10 vládců v pořadí pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
TOPlist