Planetární kolotoč

Popis úkolu

Základem úkolu planetárního kolotoče je co nejvíce střídat planety. Toto zadání je velice jednoduché a prakticky vlastně ani nemusí jít o střídání planet, jako hlavně o jejich získávání. Pro farmáře by s hromaděním planet neměl být žádný problém.

O střídání či výměně planet se mluví spíše v souvislosti s tím, že pokud se budou nějaké planety opouštět, dobývat či prodávat, pak má více vládců naději na úspěch.

Pravidla úkolu hry a bodování

Boduje se získání planety různým způsobem. Počet bodů závisí na velikosti planety a množství i kvalitě předchozích majitelů. Konečné pořadí je pro každou rasu zvlášť.

 1. Body se přičítají vždy novému majiteli planety.
 2. Body jsou za získání planety následujícími způsoby:
  • osídlení planety
  • vyrobení planety
  • zisk obchodní licence
  • koupě planety aukcí
  • koupě planety přes poptávku
  • dobytí planety válkou
 3. Aby se body vládci přičetli, pak musí tento vládce mít alespoň 10 libovolných planet. Přičemž při osídlení, výrobě a pořízení obchodky se nová planeta již počítá - tedy bodovaná je již 10. planeta. Při koupi poptávkou či aukcí a při dobytí planety se nová planeta ještě nepočítá - tedy bodovaná je až 11. planeta.
 4. Počítání bodů:
  1. základní počet bodů je roven průměru planety
  2. za způsob nabytí této planety se základní body ještě násobí dle způsobu nabytí:
   • osídlení násobí body deset krát
   • výroba násobí body pět krát
   • obchodní licence násobí body třicet tkrát
   • koupě přes poptávku body nemění
   • koupě aukcí násobí body tři tkrát
   • dobytí planety násobí body dvacet krát
  3. dále se body násobí počtem předchozích majitelů (nejméně však 1×), přičemž nezaléží na tom, kolik je unikátních majitelů, ale záleží na majitelích celkem (někteří vládci se tedy mohou v držení planety opakovat)
  4. následně se body ještě snižují a to tak, že se podělí stonásobkem toho, kolikrát byl nový vládce v minulosti již majitelem počítané planety, pokud již dříve byl majitelem této planety
  5. pokud je vládce ve sdružení, pak se dále body snižují tak, že se podělí dvaceti násobkem počtu, kolikrát byl majitelem někdo ze stejného sdružení včetně samotného vládce
  6. pokud je vládce v nadaci, pak se dále body snižují tak, že se podělí deseti násobkem počtu, kolikrát byl majitelem někdo ze stejné nadace včetně samotného vládce
  7. pokud je vládce imperátor, pak se dále body snižují tak, že se podělí dvaceti násobkem počtu, kolikrát byl majitelem někdo ze stejného císařství (přímý nadřízený či přímí podřízení) včetně samotného vládce a dále se ještě podělí deseti násobkem počtu, kolikrát byl majitelem někdo ze stejného impéria (tedy všech, co měli stejného nejvyššího impa) včetně samotného vládce
  8. body se nakonec matematicky zaokrouhlí na celá čísla
 5. Body se ihned připíší na účet vládce a již se dále neúročí.
 6. Počet bodů, udělených za planetu lze sledovat v historii planety, počet bodů vládce celkem pak v menu hledej s řazením dle úkolu 1.
 7. Celkový počet bodů za jednu planetu může přesáhnout snadno jeden milion, pokud se jedná o planetu, která nemá v historii nic společného s vámi či vaší politikou. Pokud se bude jednat o planetu, kterou jste již dříve vlastnili nebo ji měl někdo ze stejné politiky, pak počet bodů může spadnout až k nule!

Bodování a odměny

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí pro každou rasu zvlášť.
 2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 10 000 průběžných bodů.
 3. První v pořadí za každou rasu získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 15 bodů méně, tedy celkem se boduje 20 pořadí z každé rasy.
 4. Prvních 5 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 5. Prvních 10 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
TOPlist