Počítání vyhraných válek

Pravidla

Za každou vyhranou válku, ve které budou celkové ztráty vyšší, jak je průměr ze všech válek za poslední 3 dny, obdrží výherce 10 000 bodů. Budou-li ztráty 3× vyšší, jak tento průměr, pak získá vítěz války 50 000 bodů.

Pro tento úkol se hodnotí pouze dobyvačné války vyhlášené i nevyhlášené. Nehodnotí se trestné výpravy, kolonizační války ani útoky ZHN.

Získané body se pak dále úročí každým hlavním přepočtem vládce, přičemž denní úročení je přibližně 2%.

Bude-li ovšem průměr nižší, jak předchozí počítaný průměr, pak se počítá s předchozím průměrem - tedy postupně se bude průměr zvyšovat a nebude klesat. Průměr celkových ztrát ve válkách za poslední tři dny se aktualizuje po každé skončené válce, tedy právě vyhodnocovaná válka se ještě do tohoto průměru nepočítá. Počáteční nastavení při startu věku nastavuje průměr na 2M ztrát síly, tedy nikdy se nebudou počítat války se ztrátama menšíma jak 2M síly.

Bodování a odměny

  1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí pro každou rasu zvlášť.
  2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 11 000 průběžných bodů.
  3. První v pořadí za každou rasu získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 15 bodů méně, tedy celkem se boduje 20 pořadí z každé rasy.
  4. Prvních 5 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení prolongů v něm.
  5. Prvních 10 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
TOPlist