Sběratel a dárce jednotek

Úkol je zaměřen pro sběratele jednotek, kteří mají v oblibě sbírat celé série jednotek, ale neměl by být problém i pro vládce s dostatečným zbrojením a orientací v obchodě či fondech. Vládce vytvoří vlastní kolekci jednotek na domovské planetě a následně otevře výstavu. Při skončení výstavy pak daruje celou sbírku Strážcům.

Pravidla úkolu

 1. Sbíráním jednotek lze vytvořit jednu se sbírek
  • základní obsahuje jednotky: Tagrit, Drtič, Škrtič, Ranař, Bušič, Zametač, Vyhlazovač, Spalovač, Slizoun, Šišla, Vítr, Vichr, Tornádo, Bigoš, Stíhačka, Orbostíhačka, Křižník, Bitevník, Bitevní křižník, Nekropoler, Nekromanth, Nekromorph, Nekromancer, Klamný cíl
  • rozšíření sbírka musí obsahovat tyto jednotky: Tagrit, Drtič, Škrtič, Ranař, Bušič, Zametač, Vyhlazovač, Spalovač, Slizoun, Šišla, Vítr, Vichr, Tornádo, Bigoš, Stíhačka, Orbostíhačka, Křižník, Bitevník, Bitevní křižník, Nekropoler, Nekromanth, Nekromorph, Nekromancer, Klamný cíl, OOS - obranná st., Hlídka, Katamak, Quentin, Intoxikátor, Mimikra, Prolongos
 2. Pro následující výpočty se zavádí konstanta výpočtu dle typu sbírkyjestliže jde o základní sbírku, pak K = 1
  jestliže jde o rozšířenou sbírku, pak K = 2
 3. Aby bylo možné sestavit i rozšířenou sbírku, tak systém doplňuje do obchodu v omezeném množství následující jednotky: Hlídka, Katamak, Quentin, Intoxikátor, Mimikra, Prolongos. Ovšem množství je malé a v nepravidelných intervalech, takže nepočítejte s tím, že tam vždy bude něco na koupení.
 4. Aby bylo možné zahájit výstavu, tak se nejprve na DP musí umístit všechny potřebné jednotky pro požadovaný typ sbírky a to v jejich minimálním množství nebo větším množství (nadbytečné jednotky se ignorují).
 5. Minimální množství jednotek od každého kusu se určí následujícím vzorcem:
  MinimumKusů = 2 umocněno na PočetUkončenýchSbírekTedy první sbírka musí obsahovat 1 ks jednotek od každého typu, druhá sbírka 2 kusy, třetí 4 kusy, pátá 8 kusů, šestá 16, 32, 64, 128,...
 6. Jsou-li jednotky připraveny, pak lze zahájit výstavu sbírky kliknutím na tlačítko Založit sbírku v menu Sběratel.
  POZOR: Před kliknutím na založení sbírky si vyberte typ sbírky na tlačítku ihned nad tímto tlačítkem. Pozdější výběr či změna již není možná! Po kliknutí na tlačítko již není žádný potvrzovací dialog.
 7. Za založení sbírky se ihned přidělí body dle následujícího vzorce
  Body = 100 × K × MinimumKusů
 8. Dále každý přepočet kontroluje, zda výstava jednotek ještě trvá (na DP jsou všechny požadované jednotky) a pokud ano, pak přidělí každým přepočtem body dle následujícího vzorce. Pokud byla výstava zrušena (nejsou na DP již všechny jednotky), pak se sbírka uzavře a bodování je přerušeno až do založení nové sbírky (výstavy).
  Body = MinimumKusů × K
 9. Každý vládce může kdykoliv svoji výstavu uzavřít a darovat vystavované jednotky Strážcům. A to kliknutím na tlačítko Darovat sbírku v menu Sběratel.
  POZOR: Tímto darováním dojde ke ztrátě všech vystavovaných jednotek. Nechcete-li o jednotky přijít, pak je nechtějte darovat! Tlačítko NEmá potvrzovací dialog!
 10. V okamžiku darování jednotek se vládci - dárci přičtou body dle následujícího vzorce, současně se aktuální výstava ukončí a počet ukončených sbírek se zvýší o 1 - toto má vliv na vzorec dle bodu 5).Body = 1 000 × K × MinimumKusů
 11. Založení nové sbírky je možné nejdříve 3 dny od založení předchozí. Přičemž nezáleží na tom, jakým způsobem byla předchozí sbírka ukončena.
 12. Aby bylo možné založit novou sbírku, tak předchozí sbírka musí být ukončena buď darováním nebo přepočtem pro nedostatek jednotek.
 13. Aktuální pořadí vládců lze sledovat v menu Hledej s řazením dle 3. úkolu.
 14. Pokud sbírku ukončí přepočet pro nedostatek jednotek na domovské planetě, pak se nezvyšuje počet ukončených sbírek a pro další sbírku v pořadí platí stejné minimum jednotek, jako měla ta ukončená.

Doporučení

Záleží na každým vládci, ale jako nejrozumější se mi jeví založení sbírky a ponechání otevřené výstavy až do doby, kdy budete mít nachystánu další a povoleno založení další. Pak jen jednu sbírku ukončit a založit novou.

Další možnou taktikou může být odvelení jednotek z DP tesně před tím, než bude možné založit novou sbírku, čímž se výstava uzavře (nejbližším hlavním přepočtem), ale nezvýší se počet dokončených sbírek. Pak ihned založit stejnou sbírku pro body ze založení. Toto může být vhodné, pokud třeba bude potřebné množství jednotek vyšší, než si můžete dovolit.

Dále může být třeba výhodnější založení základní sbírky než čekání na získání potřebných jednotek pro rozšířenou sbírku. A během následujících tří dnů pak získat ty jednotky pro další rozšířenou sbírku.

A jistě je možné dále taktizovat, bude-li to vhodné :-)

Bodování a odměny

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí pro každou rasu zvlášť.
 2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 1 000 průběžných bodů a dokončil alespoň jednu sbírku darováním Strážcům.
 3. První v pořadí za každou rasu získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 15 bodů méně, tedy celkem se boduje 20 pořadí z každé rasy.
 4. Prvních 5 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení prolongů v něm.
 5. Prvních 10 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
TOPlist