Stavba paláců vládce

V tomto úkolu mají vládci možnost stavět nestandardní budovy na svých planetách a měnit tak statut planety na domovskou planetu.

Zadání úkolu paláce vládce

Nejdříve je potřeba vyzkoumat palác vládce za 500k VB. Výzkum se počítá do počtu provedených výzkumů a tedy prakticky snižuje o 1 maximální počet možných výzkumů.

Palác se staví na rozhraní moře a pevniny a tedy potřebuje trochu toho volného moře a pevniny pro umístění. Kromě počátečního Latinia na stavbu není jinak budova náročná a spíše poskytuje nějaké ty bonusy. Lze ho postavit na planetě vždy pouze jeden a planeta musí mít průměr minimálně 12000 km a musí se jednat o domovskou nebo běžnou planetu. Na první stavbu je potřeba 100M Lt, na každou další stavbu pak dvojnásobek předchozí ceny, přičemž nezáleží, kolik paláců jako vládce aktuálně máte. Tedy zbourání paláce cenu další stavby neovlivní (nesníží). Dále nelze postavit palác na planetě, kde je devastátor nebo devastátol nebo galaktický okno nebo binaron (tyto budovy je nutné nejprve zbourat), dále nelze postavit na planetě v aukci či poptávce a na planetě pod útokem či v kolonii.
Postavením paláce vládce získá planeta statut domovské planety, pokud ho ještě nemá, a budou z planety odveleni všichni cizí hrdinové. Vládce také dostane 1000 průběžných bodů za každý postavený palác.

Při úmyslném zbourání paláce přicházíte o 1000 průběžných bodů a také se planetě odebere statut domovské planety. Statut DP se neodebírá pouze v případě, že se jedná o základní DP vytvořený při zahájení věku. Při zbourání paláce se navrací pouze 10M Lt, což je 10% ze základní ceny budovy. Nezáleží tedy, za kolik Lt byla budova postavena. Pokud dojde ke ztrátě paláce vládce jinak, než úmyslným bouráním (záškodník, plenění,...), tak se Lt nevrací, body neodebírají a zůstává i statut domovské planety.

Kromě bodů do úkolu věku a statutu DP přináší palác ještě další bonusy:

  1. Dvojnásobné zvýšení kapacity továren na výrobky
  2. Dvojnásobnou koupěchtivost obyvatel k výrobkům. Takže na planetách s palácem vládce lze výrobky více vyrábět i prodávat.

Průběžné body se úročí přibližně 10% denně, takže pokud postavíte palác dříve o 10 dní jak ostatní, tak je to jako byste postavili o palác navíc. Z předchozího pak vyplývá, že při stavbě získáte 1000 bodů a při bourání 1000 bodů ztrácíte, ale úroky vám zůstávají.

Bodování a odměny

  1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí pro každou rasu zvlášť.
  2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 1000 průběžných bodů.
  3. První v pořadí za každou rasu získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 15 bodů méně, tedy celkem se boduje 20 pořadí z každé rasy.
  4. První 3 vládci v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
  5. Prvních 10 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
TOPlist