Více domovských planet

V tomto úkolu je možné vytvořit více domovských planet a to jako odměnu za osídlování, obchodní umění a války.

Zadání úkolu

Cílem tohoto úkolu je vytvoření co největšího počtu domovských planet a k tomu co nejdříve. Jakmile vznikne nárok na vytvoření DP, tak bude možné kteroukoliv vlastní běžnou planetu bez válečného stavu přeměnit na domovskou. Nárok na vytvoření DP vzniká:

 1. Za osídlování planet: Za každou osídlenou planetu získáte tolik osídlovacích kreditů, kolik km má průměr planety. Jakmile osídlovací kredity dosáhnou či přesáhnou hodnoty 400 000, získáte nárok na vytvoření DP.
  Za osídlení tak lze získat pouze jeden jediný nárok na DP.
  (Nárok se kontroluje vždy hned po osídlení.)
 2. Za obchodní umění: Jakmile poprvé dosáhne nebo přesáhne vaše obchodní umění 10G, tak získáte nárok na vytvoření DP.
  Za OU tak lze získat pouze jeden jediný nárok na DP.
  (Nárok se kontroluje průběžně jednou za hodinu.)
 3. Za dobyté planety: Za každou dobytou planetu získáte tolik válečných kreditů, kolik km má průměr planety krát spokojenost původního majitele děleno počtem dobytí této planety. Přesnější vzorec:
  Kredit = PrumerPlanetyKm x SpokojenostPuvodnihoMajitele / 100 / (PocetPredchozichDobyti + 1)Jakmile válečné kredity dosáhnou nebo přesáhnou hodnotu 100000, tak získáte nárok na vytvoření DP, od válečných kreditů se odečte hodnota X a dále pokračuje získávání válečných kreditů pro možnost dalších DP.
  Z válečných kreditů lze získat nárok na další DP opakovaně.
  (Nárok se kontroluje vždy hned po dobytí planety.)

Průběžné body

V okamžiku vytvoření nové DP získáte 100 průběžných bodů.

Jednou denně se spočítají všechny takto vytvořené DP a při tomto přepočtu získáte tolik bodů, kolit těchto DP máte.

Upřesnění

 1. Z počítání průběžných bodů je vyjmuta domovská planeta založená při startu věku.
 2. Při nároku na vytvoření DP lze libovolnou vlastní běžnou planetu označit za domovskou. Nelze tedy označit již existující DP, obchodní planety, bonusové a možná i další. Tato planeta nesmí být aktuálně pod útokem nebo v aukci.
 3. Při označení planety jako DP se na planetě zbourá bez nároku Galaktické okno, devastátory, devastátoly a binaron a všichni cizí škodliví hrdinové (záškodník, zvěd, maršál, mezek, verbíř) budou odveleni.

Bodování a odměny

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí pro každou rasu zvlášť.
 2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 100 průběžných bodů.
 3. První v pořadí za každou rasu získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 20 bodů méně, tedy celkem se boduje 15 pořadí z každé rasy.
 4. Prvních 3 vládci v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 5. Prvních 5 vládců v pořadí za každou rasu pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
TOPlist