Vládce planet

Pro kratší vánoční věk byl zvolen celkem jednoduchý úkol, který spočívá v tom, o co se vládci většinou sami běžně snaží. Jde o získání co největšího počtu planet. Ale aby to nebylo zas tak jednoduché, tak plně využité planety (zastavěné a s dostatečným počtem zaměstnanců) jsou hodnoceny podstatně lépe.

Pravidla a bodování

 1. Průběžné body
  • Za každou planetu bez rozdílu dostane vládce 1 000 bodů
  • Dále se k planetě připočte její průměr v km násobený využitím planety, což je součin zastavěnosti a zaměstnanosti (může být cca 20 000 bodů)
  • Výsledný vzorec pro body za planetu vypadá následovně:
   Body = 1000 + PrůměrPlanety × (ZastavěnýPovrchKm2 / PovrchPlanetyKm2 + ZastavěnýOrbitKm / OrbitPlanetyKm) × Zaměstnanců / PotřebaZaměstnanců
 2. Body za domovskou planetu se neudělují
 3. Sčítání bodů není real-time průběžné, ale děje se v hodinových intervalech pro celou galaxii naráz. Takový přepočet spočítá aktuální stav bodů za planety každému vládci. U každého tohoto přepočtu bodů se spočítá též jedno procento z aktuálního stavu a to se přičte vládci jako nesmazatelný úrok. Výsledné aktuální průběžné body jsou pak součtem aktuální hodnoty planet a všech dosud nasbíraných úroků.
 4. Vyhodnocení se provede za každou rasu zvlášť a také bude samostané vyhodnocení planet v chráněných a válečných sektorech. Celkem bude tedy 10 tabulek pořadí.
 5. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 50 000 průběžných bodů pro svou kategorii (to představuje cca 3 hodnotné planety).
 6. První v pořadí za každou rasu v bojových sektorech získá 300 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 20 bodů méně, tedy celkem se boduje 15 pořadí z každé rasy.
 7. První v pořadí za každou rasu v chráněných sektorech získá 200 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 20 bodů méně, tedy celkem se boduje 10 pořadí z každé rasy.
 8. První 3 vládci v pořadí za každou tabulku pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 9. Prvních 6 vládců v pořadí za každou tabulku pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
TOPlist