Výcvik hrdinů

Hrdinové v galaxii hrají nemalou roli. Někteří je mohou brát jen jako doplněk hry a jiní s jejich pomocí zas vyhrávají války. Prostě kdo umí, ten umí. Ukažte, jak jste na tom vy.

Pravidla úkolu

 1. Nehledejte své staré hrdiny - všichni (včetně těch z odměn za úkoly) byli odesláni do konce věku na dovolenou a po dovolené se k vám opět ve zdraví vrátí. Navíc budou omlazeni o dobu trvání tohoto věku, takže po dobu volna nestárnou.
 2. Po přihlášení do věku budou každému odebráni všichni hrdinové, kteří se narodili jako úkoloví. A to bez ohledu na to, zda se narodili vám nebo jste je získali jakýmkoliv způsobem.
 3. Po přihlášení do věku získá každý vládce po dvou čerstvých hrdinech od následujících typů: Navigátor, Obránce, Dobyvatel, Záškodník, Zvěd, Maršál, Lovec. Tito hrdinové se rodí jako úkoloví.
 4. V případě resetu a následného znovu přihlášení platí samozřejmě opět body 2) a 3) v uvedeném pořadí.
 5. Hrdina získaný jakýmkoliv jiným způsobem není narozen jako úkolový, takže se neodebírá dle bodu 2), ale jinak se úkolu normálně účastní, je-li jeho typ zařazen mezi soutěžní typy hrdinů.
 6. Úkolu se účastní následující typy hrdinů: Navigátor, Obránce, Dobyvatel, Záškodník, Zvěd, Maršál, Lovec, Verbíř a Mezek. Tedy kromě těch, co získáte při vstupu do věku, hrají ještě Verbíři a Mezci.
 7. Po vyhodnocení úkolu na konci věku budou všem odebráni všichni hrdinové narození jako úkoloví s vyjímkou těch, kteří zůstanou jako odměna z úkolu.

 Změny v pravidlech pro tento věk

 1.  Jakéhokoliv hrdinu nelze dát do aukce ani poptávky a nelze vytvořit poptávku na hrdiny. S hrdiny tedy nelze obchodovat, ale ostatní změny majitele nejsou dotčeny (například naverbování Maršálem). Toto se týká všech hrdinů a to jak úkolových tak ostatních.
 2. Byl odstraněn horní limit zkušeností 100k exp u všech hrdinů, takže nabývání zkušeností nemá horní hranici. To může vytvořit hodně škodícího záškodníka, verbíře a možná i dalších hrdinů. Ale pro navigátora zůstává v platnosti, že celkové zkrácení doly letu lodí je maximálně na 50% a pro dobyvatele a obránce platí, že maximální bonus obrany či útoku v jedné bitvě je celkem 100% za všechny hrdiny dohromady.

 Bodování a odměny

 1.  Na konci věku budou tabulky za každou hratelnou rasu a typ hrdiny zvlášť, což je celkem 45 tabulek pořadí.
 2. V každé tabulce pořadí bude ohodnoceno celkem 10 míst pořadí, přičemž první získá 50 bodů a každý další pak o 5 bodů méně. Bude-li nějaký vládce v jedné tabulce hodnocen vícekrát, tak získává body za každého bodovaného hrdinu. Tedy pokud nějaký vládce obsadí za svou rasu první dvě pozice od každého typu hrdiny, tak získá 9x(50+45) bodů, což je celkem 855 bodů (ale to je dosti nepravděpodobné).
 3. Každý nejlepší hrdina z každé tabulky pak získá svému vládci pro další věk možnost zbrojení quentinů a také se sám automaticky stane odměnou - tedy nebude na konci věku odebrán i kdyby byl narozen jako úkolový. Hrdinové narozeni jako neúkoloví se nebudou odebírat v žádném případě.
 4. Kromě tabulek dle bodu 1) budou ještě tabulky pouze dle typů hrdinů bez ohledu na rasu, což je dalších 5 tabulek.
 5. V každé této společné tabulce pořadí bude ohodnoceno celkem 10 míst pořadí, přičemž první získá 20 bodů a každý další pak o 2 body méně. Bude-li nějaký vládce v jedné tabulce hodnocen vícekrát, tak získává body za každého bodovaného hrdinu. Tedy pokud nějaký vládce obsadí první dvě pozice od každého typu hrdiny, tak získá dalších 9x(20+18) bodů, což je celkem 342 bodů.
 6. Tři nejlepší hrdinové z každé společné tabulky pak získávají svému vládci pro další věk možnost zbrojení prolongů a také se sami automaticky stanou odměnou - tedy nebudou na konci věku odebráni i kdyby byli narozeni jako úkoloví.
 7. Získá-li nějaký vládce vícekrát odměnou quentiny nebo prolongy, pak budou přiděleny jako odměna pouze jedenkrát.
 8. Poslední odměnou pro všechny bez ohledu na pořadí je to, že jakýkoliv hrdina, který získá alespoň 200k exp (bude mít toto exp s koncem věku), nebude po vyhodnocení odebrán i kdyby byl narozen jako úkolový.

Průběžné pořadí

Průběžné pořadí lze sledovat na staré stránce nebo ve hře v menu Pomoc a kronika -> Statistiky -> Pořadí výcviku hrdinů.

Tagy
TOPlist