Zastavěnost planety

V tomto úkolu se boduje celková zastavěnost planet.

Zadání úkolu

Velice jednoduchý úkol, kde je cílem mít co nejvíce planet s největší zastavěností. Ale počítá se pouze zastavěnost využívaná - tedy je u toho podstatný výkon továren.

Průběžné bodování

 1. Jednou za hodinu proběhne průběžné bodování, kde se přidělí průběžné body.
 2. Bodovaný bude pouze ten vládce, který má celkem alespoň šest planet v bodovaném souboru sektorů.
 3. Body se počítají zvlášť pro chráněné sektory (jeden soubor sektorů) a zvlášť pro válečné sektory (druhý soubor sektorů). Jde tedy o dvě nezávislá bodování.
 4. Při průběžném bodování se určí pořadí vládců pro chráněné a válečné sektory. V každém tomto pořadí získá poslední vládce jeden bod a každé lepší pořadí pak o bod více. Maximum bodů z jednoho bodování je tak určeno množstvím vládců splňujících podmínku šesti planet.
 5. Pořadí se určí podle výsledné hodnoty z následujícího vzorce (vyšší hodnota je samozřemě lepší pořadí):
  SoučetZaVšechnyPlanety [(ZastavěnáPevnina + ZastavěnéMoře + ZastavěnýOrbit) x VýkonTováren]
 6. V případě shody dle bodu 5) rozhoduje větší počet planet a v případě, že je stále shoda, pak kratší doba vládce ve věku

Bodování a odměny

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví dvojí konečné pořadí pro každou rasu zvlášť a pro každý soubor sektorů zvlášť.
 2. První v pořadí za každou rasu v souboru chráněných sektorů získá 50 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 10 bodů méně, tedy celkem se boduje 5 pořadí z každé rasy.
 3. První v pořadí za každou rasu v souboru válečných sektorů získá 100 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 10 bodů méně, tedy celkem se boduje 10 pořadí z každé rasy.
 4. První vládce v pořadí za každou rasu v souboru chráněných sektorů pak získává pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení mimiker v něm.
 5. První vládce v pořadí za každou rasu v souboru válečných sektorů pak získává pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů v něm.
 6. První 3 vládců v pořadí za každou rasu a soubor sektorů pak získávají pro další věk hrdinu studenta.
TOPlist