Závody sportovních quentinů

Některé vládce již nebaví jen pěstovat mrkev a válčit a tak se pod vedením Galaktické správy rozhodli organizovat závody sportovních quentinů. Nová možnost měření sil tak může přinést do galaxie nové vítěze.

Každý vládce může nastoupit na závodní trať, nyní vybudovanou na planetě Centrum, a vyzkoušet své možnosti. Stačí přebudovat válečný quentin na závodní, postavit ho na start a letět hornatým terénem těsně nad zemí. Pro svůj let pak používá různé možnosti získané z jiných činností v galaxii.

Pravidla úkolu

Základní závod

 1. Každý přihlášený vládce do věku získává právo startu, dva sportovní quentiny a 6 tahů.
 2. Pokud nemáte na trati žádný quentin a máte alespoň jeden quentin v zásobě, pak tlačítkem Start můžete usadit svůj stroj na startovní čáru.
 3. Na startovní čáru lze quentin umístit jen tehdy, je-li ještě na startu místo.
 4. Startovní pozice se určuje systémem a je náhodně generována pro každého vládce zvlášť v okamžiku startu a to kdekoliv na startovní čáře.
 5. Stroj, umístěný na start, má vždy odolnost 100 a rychlost se nastaví na 500 km/h (tedy interval nového tahu se nastaví na 10 hodin), také maximální rychlost Q bude 1000 km/h.
 6. Následně kliknutím na jednu z karet tuto kartu vyberete a je-li to možné, tak se vám zpřístupní tlačítko Použít, které použijete. Karta pak provede akci, pro kterou je určena.
 7. Dosažením posledního pole dojíždíte do cíle, kde bude váš výkon zapsán a váš quentin sešrotován.
 8. Po dosažení cíle můte nastoupit nové kolo (zde znovu od bodu 2).

Karty

 1. Karty jsou rozděly na základní a jednorázové.
 2. Základní karty má každý vládce neustále k dispozici a lze je opakovaně používat.
 3. Jednorázové karty získává vládce za jiné činnosti v NaR: osídlení, upgrade, výzkum a války. Po použití je tato karta odebrána.
 4. Karty, které vyžadují tahy, lze použít pouze tehdy, má-li vládce aktuálně dostatek tahů.
 5. Karty, které vyžadují stroj na trati, lze použít jen tehdy, má-li vládce na trati svůj quentin.
 6. Vlastnosti karet:
  • Počet tahů - udává, kolik tahů musíte mít, aby bylo možné tuto kartu použít - po použití této karty bude váš počet tahů o tuto hodnotu snížen
  • Rychlost - rychlost je sice rychlostí letu vašeho stroje, ale v úkolu je to reprezentováno intervalem získávání nových tahů - čím vyšší je rychlost vašeho stroje, tím dříve získáte nový tah. Rychlost v kilometrech za hodinu je pak jen kosmetické vyjádření převrácené hodnoty intervali tahu.
   Použitím karty s uvedenou změnou vaší rychlosti budete tedy získávat tahy častěji. Některé karty ovlivňují i rychlost protivníka a v tom případě jde o snížení jeho rychlosti.
   Vzorec pro změnu intervalu pro získání nového tahu:
   NovýIntervalTah = PůvodníIntervalTahu - ((PůvodníIntervalTahu - MinimálníIntervalTahu) * RychlostDleKarty / 100)V případě napadení je změna rychlosti dle karty rovna počtu km/h a o tuto hodnotu se zpomalí napadený quentin.
  • Odolnost - každý stroj má základní odolnost 100 a tuto odolnost lze měnit použitím karty s uvedenou odolností. Změna odolnosti pro váš stroj jednoduše zvýší vaši odolnost o odolnost uvedenou na kartě přičtením. Změna odolnosti pro protivníka pak jemu tuto odolnost odečte. Stroj s odolností nula či nižší je ze závodu ihned odstraněn.
 7. Zásobník karet je pouze na 20 jednorázových karet a pokud má někdo více karet, pak zde uvidí pouze 20 nejstarších. V případě nutnosti lze kteroukoliv kartu zahodit.
 8. Při použití karty nebo jejím zahození se odstraňuje vždy jedna nejstarší karta vybraného druhu.

Tahy

 1. Tahy přibývají každému vládci v intervalech dle rychlosti jeho stroje a to vždy o jeden tah.
 2. Pokud má někdo již maximum nepoužitých tahů, tak se přidělení nového tahu odkládá.
 3. Čas přidělení dalšího tahu se stanoví v okamžiku přidělení tahu, takže pokud bylo přidělení odkládáno, tak ztracený čas za odklad jiý nelze získat zpět.
 4. Maximum tahů lze zvýšit kartou.
 5. Pokud někdo neudělá tah, který změní pozici jeho stroje na trati, po dobu 3 dnů, pak bude jeho stroj ze závodu odstraněn a sešrotován.

Průběžné body

 1. Za každý postup se připočte tolik bodů, o kolik polí se postupovalo.
 2. Za dosažení cíle získá vládce 100 bodů.
 3. Za napadení se přidělí tolik bodů, kolik odpovídá pětině odolnosti dle použité karty. V případě sestřelení protivníka se pak přidělí ještě dalších 10 bodů.

Seznam karet

Karty lze získat při osídlování, výzkumu, upgrade a z válek za obranu či útok. Ve válce se karta přiděluje pouze přímému útočníkovi v případě útoku nebo majiteli planety v případě obrany. Dále musí být ve válce splněna podmínka minimálních ztrát protivníka. Počítají se pouze dobyvačné války.

Z kteréhokoliv způsobu se v pěti procentech případů (náhodně) stane způsob získání "Bonus".

Název Tahy Rychlost Odolnost Získání Popis
Dopředu 1 5 0 - Postup o jedno pole dopředu
Vlevo 1 3 0 - Postup o jedno pole šikmo vlevo
Vpravo 1 3 0 - Postup o jedno pole šikmo vpravo
Rychle dopředu 1 10 0 osídlení, upgrade
Postup o dvě pole dopředu, přeskakované pole musí být volné
Vlevo a dopředu 1 8 0 osídlení, upgrade Postup o pole vlevo a pak dopředu, přeskakované pole musí být volné
Vpravo a dopředu 1 8 0 osídlení, upgrade Postup o pole vpravo a pak dopředu, přeskakované pole musí být volné
Dopředu a vlevo 1 8 0 osídlení, upgrade Postup o pole dopředu a pak vlevo, přeskakované pole musí být volné
Dopředu a vpravo 1 8 0 osídlení, upgrade Postup o pole dopředu a pak vpravo, přeskakované pole musí být volné
Přeskočit 1 10 0

osídlení, upgrade, výzkum

Postup o dvě pole dopředu, přeskakované pole může být obsazené
Rychlá oprava 1 0 10 obrana (10M)
Vylepší či opraví odolnost stroje
Oprava 1 0 20 obrana (30M) Vylepší či opraví odolnost stroje
Velká oprava 1 0 30 obrana (100M), výzkum Vylepší či opraví odolnost stroje
Výstřel dopředu 1 protivník -30 protivník -20 útok (30M) Napadne stroj o jedno pole vpřed
Výstřel vlevo 1 protivník -20 protivník -15 útok (30M) Napadne stroj o jedno pole šikmo vlevo
Výstřel vpravo 1 protivník -20 protivník -15 útok (30M) Napadne stroj o jedno pole šikmo vpravo
Silný výstřel 1 protivník -50 protivník -30 útok (300M), výzkum Napadne stroj o jedno pole vpřed, a poloviční silou o dvě pole vpřed
Tah navíc 0 0 0 bonus Přidá jeden tah navíc
Zásobník tahů 0 0 0 bonus Zvýší kapacitu zásobníku tahů
Zrychlení 0 10 0 bonus Provede zrychlení
Quentin 3 0 0 výměna karty - Velká oprava, Silný výstřel, Tah navíc, Zásobník tahů, Zrychlení, Výkon motorů
Přestaví bojový quentin na závodní - bojový quentin musí být na domovské planetě
Výkon motorů 0 10 0 bonus Zvýší maximální rychlost quentinu v aktuálním závodě

V případě válek (obrana či útok)  jsou v tabulce v závorce uvedeny minimální potřebné ztráty protivníka, aby bylo možné tuto kartu získat. V případě ztrát útoku se jedná o ztráty bez ztrát na minách.

Nový sportovní quentin získáte pomocí karty Quentin. Dále na to budete potřebovat 3 tahy a hlavně musíte mít na domovské planetě alespoň jeden "klasický" quentin. Při použití této karty se vám jeden Q na DP odečte a v zásobníku Q v závodech zas přičte.

Bodování a odměny

 1. Podle průběžných bodů se na konci věku sestaví konečné pořadí provšechny rasy dohromady .
 2. Nárok na bodování a odměny má každý, kdo bude mít na konci věku alespoň 100 průběžných bodů.
 3. První v pořadí  získá 3001 50 bodů do bodování věků a každý další v pořadí pak o 102 2 body méně, tedy celkem se boduje 303 25 pořadí.
 4. Prvních 5 vládců v pořadí pak získávají pro další věk možnost stavby hyperionu s možností zbrojení quentinů4 mimiker v něm.
 5. Prvních 10 vládců v pořadí pak získávají pro další věk hrdinu studenta.5
 • 1. Změna od 63. věku
 • 2. Změna od 63. věku
 • 3. Změna od 63. věku
 • 4. Změna od 63. věku
 • 5. Zrušeno od 63. věku
TOPlist