Nákup

Nákup je zpravidla omezen pouze stavem Latinia na účtu vládce. Při nákupu je třeba dbát na to, aby stav Lt neklesl na nulu. Určitá částka by měla vždy zůstat na údržbu jednotek a správní poplatky, popřípadě na nepředvídatelné výdaje.

Zvláštní případ je nákup výrobků: Vyplatí se koupit jen takový výrobek, který má nižší cenu v obchodě, než za jakou se prodá na vlastních planetách. POZOR! Některé výrobky se u dané rasy na planetách vůbec neprodávají (viz: Prodejní ceny výrobků).

Doba odbavení

POZOR!  Dobu odbavení uvedenou u obchodu garantuje obchodník při nákupu zboží na cílovou planetu. Při přesměrování transportu na jinou planetu se doba letu mění a to podle aktuální pozice na které dojde k přesměrování a vzdáleností této pozice od nové cílové planety. Takže se může transport protáhnout i na několik dnů.

Nákup jednotek

I tady je třeba kontrolovat dobu odbavení, abychom nemuseli čekat i několik dní na přílet jednotek z obchodu.


TOPlist