Obchodování

Obchodování je základním hnacím motorem a základem prosperity každé civilizace. Pro každého vládce je obchodování jedním ze základních zdrojů zisku Latinia.

Rozdělení zboží a obchodních planet

Zboží, které je obchodováno, se dá rozdělit do tří základních skupin:

  1. Suroviny, výrobky, Hi Tech, obyvatelé – tento prodej se uskutečňuje na obchodních planetách se statutem veřejná obchodní (jinak také na komoditkách).
  2. Jednotky – tento prodej se uskutečňuje na obchodních planetách se statutem armádní trh.
  3. Planety, hrdinové - tento prodej se uskutečňuje na obchodních planetách se statutem aukční síň.

Nastavení obchodních planet

U obchodních planet jsou údaje o Odbavení, Poklesu ceny a Výše daně. Co to znamená?

Odbavení

Odbavení je doba, za kterou se dané zboží dostane z obchodu na naši planetu (při nákupu) a z naší planety do obchodu (při prodeji). U každého typu obchodní planety závisí odbavení na jiných faktorech.

Veřejná obchodní

Doba odbavení je závislá na množství zboží na dané planetě. Platí, že čím víc zboží na planetě je, tím je delší doba odbavení. A obráceně.

Armádní trhy

U Armádních trhů je doba odbavení závislá výhradně na vzdálenosti mezi obchodní a cílovou planetou.

Aukční síně

Doba odbavení je nulová, protože převod planety nebo hrdiny je uskutečněn okamžitě po ukončení aukce.

POZOR!

Dobu odbavení uvedenou u obchodu garantuje obchodník při nákupu zboží na cílovou planetu. Při přesměrování transportu na jinou planetu se doba letu mění a to podle aktuální pozice na které dojde k přesměrování a vzdáleností této pozice od nové cílové planety. Takže se může transport protáhnout i na několik dnů.

Pokles ceny

Pokles ceny udává počet dnů, za které klesne cena ze své původní hodnoty na 0 a zboží je jako neprodejné sešrotováno bez náhrady. Menší číslo tedy udává rychlejší pokles ceny než vyšší.

Výše daně

Výše daně udává procento z ceny které je prodávajícímu strženo z ceny prodeje jako odměna pro majitele obchodní planety.

TOPlist